Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Siyer

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
20 Temmuz, 2011 - 14:47 -- erbaaliyiz

http://hotfile.com/dl/122908145/3fcbc5f/siyer.exe.html
4,57 Mb

Siyer Nedir:

Siyer, İslam din biliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikâyesidir.

Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikâyesi anlamında da kullanılır. Kısası Enbiya, hilye, mevlid, şemail kitapları Siyer ilmi altındaki başlıklardır.

Siyer, sire ve siret kelimelerinin çoğuludur ve hayat tarzı demektir. Karşıt anlamı suret'tir. Siyer-i nebi adıyla, İslam peygamberinin hayatını anlatan manzum ve mensur kitaplar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Siyer, Muhammed'in hayatı demektir. Hadis kitaplarında siyer başlığı ayrı bir bölümdür. Fıkıh kitaplarında da siyer başlığı vardır. Önemli eserler:

 • Siretü İbn İshak (İbn İshak)
 • Haza Kitabu Sireti Resulillah (İbn Hişam)
 • Sire (Vakidi)
 • Tarih (Taberi)
 • Tercümei Siretün Nebi (Darir)
 • Şevahidün Nübüvve (Lamii Çelebi)
 • Şemail (Tirmizi)
 • Mahmudus Siyer (Eyyüp Sabri Paşa)
 • Siyeri Celilei Nebeviye (İsmail Hakkı izmirli)
   

Yeni yorum ekle