Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa 2B Arazileri

2B Arazilerine İlişkin Mal Müdürlüğü'nden Duyuru

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
30 Ocak, 2013 - 11:25 -- erbaaliyiz

ERBAA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Subscribe to RSS - Erbaa 2B Arazileri