Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

hititler

Erbaa'da Yaşamış Olan Eski Uygarlıklar'dan Günümüze

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
24 Temmuz, 2011 - 10:15 -- erbaaliyiz

SÜMERLER
Ünlü tarihçi Wolley'in ve ıngiliz tarih filozofu Arnold Tony' nin belirttiklerine göre; Mezopotamya'da yaşamış bulunan.Sümerler, orta Asya'dan veya Kafkasya'dan gelerek önceleri Karadeniz bölgesinde, Tokat ve Kelkit havzasında yerleşmişler, daha sonraları ya kendileri veya yakınları Mezepotamya'ya göç etmişlerdir.

Subscribe to RSS - hititler