Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Bağpınar Köyü

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
14 Şubat, 2012 - 15:55 -- erbaaliyiz

Tarihçe:
Eski adı Emeri yeni adı Bağpınar. Hititler ve Frigler Yeşil Irmak Havzası boyunca M.Ö. 2000 ve 600 yıları arasında irili ufaklı yerleşim alanları kurmuşlar, uzun süre bu bölgeye hakim olmuşlardır. Daha sonraları bölge Ponsus’ların hakimiyetine geçmiş buralarda yerleşim yerleri genişletilerek büyük merkezler oluşturulmuştur.

Helenistik çağda kurulan Pont Krallığı döneminde yerleşim yeri olarak kullanılan Emeri, o zamanki adı ile Emeria’nın Romalılar döneminde yıldızı parlamıştır. Romalı Kumandanlardan Pompey, bölgeyi Pontuslar’dan alınca merkez olarak Ameria’yı seçmiş ve buraya çok önem vermiştir.

Ameria, Niksar'ın merkez oluşuna kadar seksen yıl merkezlik yapmış, tarihi önemi korunmuştur. Erbaa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri lan Emeri çevresinde bir çok tarihi eser taşımaktadır. Bunlarında başında üzerinde birçok kral mezarlığının bulunduğu kuzeyindeki Kale. Köyün doğrusundaki tortepesi höyüğü.

Önceki devirlerden hamam olarak kullanılan Kız kayası. Men Tapınaklarının bulunduğu büyük rahiplerin yetiştirildiği mabet.
Baldırca Kayası, Elik Kayası, Niyes Pınar, Kasım Pınar, Osman Dede Tepesi, en önemlilerindendir.

Kale, köyü üst kısmında ovaya hakim olarak bulunan tabii bir kayadır. Üzerinde 5 adet sutun ayakları yerleri mevcuttur. Hemen aşağısında kaya içinde oyulmuş mezarlar yer almaktandır. Köyün içinde bir çok yapı kalıntılarına rastlanır. Mermer üzerlerine yazılı bir kitabe de “Pharnakos’un oğlu Nikolaos şahsi bütçesinden bu binayı yaptırdı” diye yazılır. Bunun M.S 3. yy.ın sonlarına ait olduğu bilinmektedir.

Köyde o dönemlere ait kilise yeri mevkiinde mabedin kargir duvarları bulunmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemin koruyan köyün bu dönemlere ait belirli yer ve mevkileri vardır. Baldırcan Kayası, Elik Kayası, Kasım Pınarı, Osmandede tepesi bunların başında gelir.

Bugünki köye ilk gelip yerleşenlerin başında Karaimanoğulları (Kaya), Ordudan gelmişlerdir. Bursalıoğulları (Uysal), Bursa’dan gelmişlerdir. Hüseyinçelebioğulları (Karagöl), Giresun ve Malatya’dan gelmişlerdir. Otuzbiroğulları (Yılmaz) bunlar hicri 1231 tarihinde geldikleri için bu ismi almışlardır. Hatipoğulları (Arslan), Ferenge’den içgüvey olarak köye gelmişlerdir. Tanobalıoğulları (Çağlak), Tanoba’dan gelmişler. Zilelioğulları (Demir) Zile’den gelmişlerdir. Hacıbeyoğulları (Ünlü), Çarşamba’dan gelmişlerdir. İsmailoğulları (Şahin), Akkuş’tan gelmişlerdir. Selimoğulları (Ünal), Sinop’tan gelmişlerdir. Karahaliloğulları (Gümüş), Hayati’den gelmişlerdir. Asker kökenli olan Yeniçerioğulları köye yerleşerek köyün kurulmasını sağlamışlardır.

Bağpınar Köyü, Canik dağının Kelkit Çayı’na bakan güney eteğinde yer almış, kuzeyi tamamen dağlık ve kayalıktır. Doğudan Yoldere, batıdan Üzümlü Kasabası, kuzeyinde Güveçli, güneyinde Tepekışla köyleri ile komşu olan Bağpınar, ilçe merkezine 17 km. mesafede olup, rakımı 400m.dir. 1990 yılı nüfusu 729 olan köyde, halkın geçim kaynağı tarım ağırlıktır. Tarım arazi miktarı 5400 hektardır. Arazi sınırı doğudan Karakapı Deresinden düz dağ ve Tekne taşa, batıdan Arapkir ve Osman Dede mevkiinden Aray Köyü sapağına, kuzeyde göç yoluna takiben Karakapı Deresine, güneyde Geyne Hendeği’nden Ahmet Ağa Pınarı ve Kelkit Çayını takiben Ferenge Doran Kırına kadar uzanmaktadır.

Bağpınar köyünde eğitim öğretim faaliyetlerine 1943 yılında başlanmış. 1980 yılında ortaokul açılmış. Sonra da ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. Okuma yazma oranı %96 dır. Şuandaki camii 1950 yılında yapılmıştır. Elektrik 1981, içme suyu 1990, telefon 1981 yılında alınmıştır.

Coğrafi Yapısı:
Köyümüz Şahinler Köyü yurdumuzun orta Karadeniz bölgesinin güzel şehri Tokat iline bağlı Erbaa ilçesinin bir köyüdür.
Tokat ilinin kuzey batısına düşen Erbaa ilçesinin köyüdür.Erbaa ilçesine 16,5 km. uzaklıktadır.

Komşuları doğusunda Yoldere köyü, güneyinde Tepekekışla Köyü ,Üzümlü Kasabası batısında Güveçli Köyü kuzeyinde sınır  komşusudur.

Köyümüz Karıncar güneyine  bakan yamacına kurulmuştur.Bu nedenle ikim ılıman  olmaktadır.
Yerleşke Konumu Sit Alanındadır.
Yerleşke Konumu Kara Yoluna Yakındır.

Ekonomi:
Köyümüzün başlıca geçim kaynağı tarımdır.Ağırlıklı olmamakla birlikte havancılık yapılmaktadır.Köyümüz arazisi sulanmadığı için sulu tarım etkin şeklde yapılamamaktadır.

Son yıllarda sulama çalışmaları için kanal inşaatı devlet tarafından sürüdürülmektedir. ürün sıralamasında Buğday ve tütün gelmektedir..Son yıllarda tütüne uygulanan kota ve ailelerde çalışacak genç nüfusun azalması tütün ekimini de azaltmıştır.

Tütün ve buğdaydan daha konomi değeri olan üzüm ve asma yaprağı ile türkiyede adını duyracak düzeyde kaliteli yaprak çıkarabilmektedir. Köyümüzde ayrıca meyvelerden elma,kiraz. Şeftali,ayva ,armut,incir,vişne,erik,üzüm yetiştirilir ama bunlar satmak için değil daha çok kendilerinin yemesi içindir.

Hayvancılıkta aynı durumdadır bazı aileler büyükbaş hayvan besler.Köy de traktör sayısı oldukça fazladır.Arazinin tamamı traktörlerle işlenir.

Kültür:
GELENEKLER

BAYRAMLAR :Dinî bayramlarda arefe günü ikindi namazından sonra topluca mezarlıklar ziyaret edilir. Mezarlıklarda mezarların otları yolunur. Mezarların üstüne su dökülür. Arefe günü bayramla ilgili olarak çeşitli yemekler hazırlanır. Baklava, un helva tatlısı, yaprak sarması, cevizli hamur işleri öncelikli yapılan yiyeceklerdir.

Ekonomik güç ölçüsünde bayram giyecekleri alınır. Nişanlı oğlu - kızı olanlar, gelin ve damata bayramlık götürürler. Bayram günü, bayram namazına gidilir. Namaz kılındıktan sonra, tüm halk cami bahçesinde sıra olur ve herkes birbiri ile bayramlaşır. Bu bayramlaşmada önce Büyükler sıraya durur yaş sırasına göre önce yaşlılar sıraya durur küçükler büyüklerin ellerinden öperler. Bayramlaşma bittikten sonra dua yapılır, evlere gidilir. Yaklaşık yarım saat içerisinde evlerden getirilen yemekler cami önünde toplanır. Köy halkı sofralık olarak yere çöker herkese sofralarda sini böreği, un helvası sütlü, çeşitli yemekler yenir. Namazdan sonra bayramlaşmak için büyükler ziyaret edilir. Özlelikle hastalar yaşlılıkdan camiye gelemeyecek durumda olan büyükler ziyaret edilir.

Genç kızlar ve erkekler, bayramlarda urgan denilen ipleri alarak ağaçlara salıncak kurup, türküler söyleyerek sallanırlar. Ceviz ağacına urgan atılır. Urganın altı bağlanır, içine tahta kunur. Kenarlarına erkekler ayakda, ortasına kızlar veya erkeklerin bazıları oturur. Arkadan birisi iter ve sallanma başlamıştır. Ayaktaki gençler ayaklarını bükerek bu salıncağın hızlanmasını sağlarlar. Topluca veya tek olarak türküler söylenir.

ASKER UĞURLAMA: Köyümüzde askere gidecek gençlerin isimleri bir ay önce belirlenir. Gençler birbirlerine "Tertip" diye hitap ederler. Gençler gitmeye yakın birbirlerinin evlerinde toplanırlar, eğlenip oynarlar. Komşular, akrabalar askere gidecek gencin evine uğurlamaya gelirken güçlerince yiyecek, giyecek ve para gibi hediyeler getirirler. Asker adayları akrabalarına Allaha ısmarladık demek için ev ev gezerler. Toplu olarak okulun önünde, köyün çıkışında topluca dua edilir, uğurlanır. Asker dönüşü, yakınları askerliğini bitiren genci görmeye gelirler. Gencin ailesi misafirlere asker kınası verir.

CENAZE TÖRENLERİ:Cenaze olduğu gün halk başka bir işle uğraşmaz. Cenaze defnedildikten sonra akşam mevlit okunur. Cenaze evinde bir hafta yemek pişmez, komşular tarafından getirilir. Halk cenaze evine baş sağlığına gelir. Cenaze ile ilgili olarak ilk cuma günü, kırkıncı günü, ellikinci günü ve ölüm yıl dönümünde mevlit okutturulup halka yemek verilir.

DÜNDEN BUGÜNE KÖYÜMÜZDE OYNANAN ÇOCUK OYUNLARI:Yüzük kimde, Mendil kapmaca, arkaya mendil bırakma, Çelik çomak - Saklambaç - Aras kesme - Kaçak - Misket (Enek) - Cüz - Birdirbir - Topaç - Beştaş - Elim sende - Körebe - Uzun eşek - Çizgi - İp atlama,

Tarihi Yerler:
Köyün tarihi çok eskilere dayanır fakat tarihi eser olarak günümüze kalan fazla bir şey buunmamaktadır. Yinede günümüze ulaşan bazı yerleri sizlere tanıtmaya çalışacağız.

KALEDE KARAL MEZARI KALINTISI: Emeri kalesinin korunaklı yamacında karal mezarı olduğu tahmin edilen lahit kalıntısı bulunmaktadır. İslamiyet öncesi yerleşmelere ait olduğu bilinmektedir.

TEKNETAŞ KAYA MEZARI KALINTISI:Aynı dönemlere ait olduğu sanılan teknetaşta yine kral mezarı kalıntıları vardır.

KİLİSE KALINTISI:Köyün kuzey doğusunda kilise mevkiinde kilise duvarlarının kalıntısı harman kenarında set halinde bulunmaktadır.

KALE ÜSTÜ DELİKLERİ: Emeri kalesinin üstünde bayrak -flama vb isaretlerin yerleştirilmesi için kullanldığı zannedilen delikler bulunmaktadır.

GAVUR MEZARLIĞI: Köyün batısında islam öncesi yerleşmelere ait olduğu tahin edilen mezarlık bulunmaktadır.

TORTEPESİ TÜMÜLÜSÜ: Köyün gökcelik merası kuzeyinde tümülüs olduğu tahmin edilen tepeden zaman zaman küp, cam sürahi mezar kalıntıları çıkmaktadır.

KÜP ÇÖMLEK YAPI KALINTILARI: Köyde bahce olarak kullanılan arazilerde zaman zaman ev duvar temeli kalıntıları ile anıt bina taşlarına rastlanmaktadır.

Nüfus:
Yıllara göre köy nüfus verileri
2011     419
2010     429
2009     438
2008     471
2007     483
2000     553
1997     553

Midhat YILMAZ
Bağpınar Köyü Muhtarı
Yaş: 55 VE ÜZERİ
Cinsiyet: ERKEK
Eğitim Düzeyi: İLKOKUL
Muhtarlık Süresi: 4 DÖNEM

Muhtarlık Erişim Bilgileri

E-Posta: Kayıtlı Değil!
Telefon: 0 (356) 738 32 66
Cep: 0 (543) 592 16 23

Köyün Genel Bilgileri

Kuruluş Yeri: ETEKTE
Yerleşim Tipi: TOPLU KÖY
Hane Sayısı: 142

Ahır ve Evin Aynı Binada Olduğu Haneler:
3

Çöp Nereye Dökülüyor?
BOŞ ARAZİLERE

Köylü Yaylasına Çıkıyor mu?
HAYIR

Köye Turist Geliyor mu?
HAYIR

Yabancıya Toprak Satışı Var mı?
HAYIR

Göç Eden Aileler Var mı?
EVET

Onaylı Yerleşim Planı Var mı?
HAYIR

Salma Usulü ile Para Toplandı mı?
EVET

Su Tesisini Yapanlar:
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Su Tesisini Yapanlar:
GÖZELERDEN

Başlıca Gelir Kaynakları
TÜTÜNCÜLÜK

Kışlık Kullanılan Yakıtlar
ODUN

Köyün Araç Bilgileri Araçlar Sayı

MİNİBÜS
2

OTOMOBİL
10

KAMYON
6

Köydeki Tesisler

KÖY ODASI
1

KÖY KAHVESİ
1

İLKÖĞRETİM OKULU
1

SAĞLIK EVİ/OCAĞI
1

Köyün Sorunları ve Yaşanan Felaketler Sorunlar
GELİR YETERSİZLİĞİ

Sağlık Evi Var / Faal
Sağlık Ocağı Var / Faal

İlköğretim Okulu Var / Faal Taşımalı Eğitim Yapılmıyor

PTT Şubesi Yok
PTT Acentası Var

Su Şebekesi Var
Kanalizasyon Var
Su Kontrolü Yapılıyor

Elektrik Var

Tv Yayını Var

Telefon Hattı Var

İnternet Var

Muhtarın Pc si Yok

Cep Telefonu Çekiyor

Her Ailede Çamaşır Makinesi Yok

Her Ailede Bulaşık Makinesi Yok

Pazar Kurulmuyor

Güneş Enerjisi Kullanılıyor

Fotoğraflar İçin Aşağıdaki Resme Tıklayınız:

 


Kaynakça:

http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy.php?koyid=261261
http://www.bagpinar.com/?&Bid=756484&/Tarih%C3%A7e
http://www.bagpinar.com/?&Bid=756485&/Co%C4%9Frafi-Yap%C4%B1s%C4%B1
http://www.bagpinar.com/?&Bid=756493&/Ekonomisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fp%C4%B1nar,_Erbaa

Yorumlar

Misafir kullanıcısının resmi

Misafir (doğrulanmadı) tarafından tarihinde gönderildi

Bilimsel konuların yetersiz olduğunun farkındayım. Bu makale bu konudaki ilk makalemdir ve devamı gelecektir. Konuları makale makale yazdığım için söylemem gerekenlerin hepsi tek makalede olmuyor. Bundan sonraki makalelerimle açığı kapayacağımı düşünüyorum. Dini boyutlarla konunun irdelenmesi karmaşıklığa sebep olabilir. Dinlerden örnekler alarak açıklamak yerine en önemli ve tüm dinlerde ortak olan “ruh ile “öte” gibi iki kavramın bilimsel varlıklarını göstermeyi tercih ediyorum. Dinle bilimi bu noktalarda örtüştürmek çok daha mantıklı olacaktır. Yoksa her din farklı argüman ve görüş savunur. İnanılan bu özel durumların doğruluğunun inanca dayalı olması bir taraf olmayı gerektirebilir. Oysa bana göre tüm dinler insanlığı yönlendirmek için kullanılan aracılardır ve hepsi eşdeğerdir. Birinin beyaz dediğine diğeri kara diyebilir. Beyaz mı doğru kara mı doğru tartışması ancak bir kısır döngü oluşturabilir. Zaten resmin bütününde beyazın da karanında bir önemi yoktur. Onların önemi ancak inananlarını tatmine yöneliktir.