Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa'da Yaşayan Kelebek Türleri

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
12 Şubat, 2016 - 10:05 -- erbaaliyiz

Erbaamızda yaşayan, görüntülenen kelebek  türlerinin görüntülenmeye başlama ve bitiş zamanları ile kelebeklerin yaşam alanları beslenmeleri hakkında kısa bilgiler. http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl42@d&ad=999&detay=on&ilSec=60 adresinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Tür Başlangıç Bitiş Detaylar
Anadolu Karameleği Temmuz Ekim Kuru, sıcak kayalık, genellikle seyrek çalılık yamaçlarda yaşarlar. İğne yapraklı ormanları, zeytinlikleri ve meyve bahçelerini severler. Tırtılları iyi gölgeli alanlarda Poa ve Festuca cinsi otlarla beslenirler. Genellikle kanatları kapalı dinlenirler. Kanat üstlerini göstermezler.
Anadolu Kızılmeleği Mayıs Ekim Çayırla beslenir.
Atalanta Mart Aralık Özellikle meyve ağaçlarının çevresinde ve özellikle de armut ağaçlarının çevresinde dolaşırlar.
Tırtılları ısırgan bitkisini tercih eder. Erkekleri bölgecidirler. Kendilerine belli bir bölge bulup bu bölge dışına nadiren çıkarlar.
Balkan Kaplanı Nisan Ağustos Konukçu Bitkiler : Paliurus spina-christi, Zizyphus sp., Z. lotus, Zizyphus leucodermis, Z. nummularia, Paliurus spina-christi, Ziziphus jujuba, Z. lotus, Heliotropium spp. 
Benekli Bakır Mart Ekim Nektar kaynağı yüksek olan bitkilerle kaplı açık alanları tercih eder. Çorak, fundalık, eski taş Ocakları, bent, yol kenarları ile ormanlık ve çayır alanlarda rahatlıkla gözlenebilir. Güneşi çok seven ve güneş ışınlarını absorbe eden bir türdür. Güneşi rahatça alabileceği toprak, bitki örtüsü ve çiçekler üzerinde görülebilir. Gerek erkeği gerekse dişisi ot sapları üzerinde baş aşağı olacak biçimde konumlanır. Erkekler kendilerine küçük bölgeler oluşturarak geçen dişileri kollarlar. 
Benekli Büyük İparhan Mart Ekim  
Büyük Beyazmelek Mart Ekim Larvaları lahana bitkisini tercih eder. Ancak birçok bitki türüyle beslenebildiği rapor edilmiştir.
Büyük Karamelek Haziran Ekim 2000 m. yüksekliklere kadar olan dağ yamaçlarında ve ormanlarda görülür. Erginleri suyun bulunduğu nemli topraklara, deniz kenarına ve hayvan dışkılarına konarlar. Sık ağaçların bulunduğu, nemli ve loş yerleri sever, ağaç gövdelerine konarak dinlenirler. Tırtılları Holcus ve Gramineae familyasından bitki türleriyle beslenip gelişir. 
Cengaver Haziran Ağustos Deniz seviyesinden 1500 m. rakıma kadar çıkabilir. Ormanlık alanları severler. Viola palustris ve Viola riviniana türünden bitkilerle beslenip gelişir. Kelebekler yumurtalarını menekşelerin olduğu bölgenin yakınındaki ağaçlara bırakır. Yumurtadan çıkan tırtıl menekşeleri kendi bulur. Kanat üstlerindeki siyah benekler alttakilere göre daha büyüktür. Dişleriyle erkekleri arasındaki en önemli fark erkeklerde kanat üstlerinde bulunan siyah renkli şeritlerdir. Tırtılları kış uykusuna yatar. 
Çayır Esmeri Haziran Ekim Dişileri ya çim yapraklarına yada çimlere yakın olan bitkilere yumurtlar.Daha sonra yumurtalar yaklaşık üç hafta içinde döllenir ve tırtıllar gün boyu geri çekilerek beslenir. Kışı çimler arasında geçirirler ve ilkbaharda geceleri beslenirler. Pupea lar Mayıs ayı boyunca otların köklerine tutunur ve aynı döngüyü yeniden başlatarak yaklaşık bir ayda yetişkin kelebek haline gelirler.Kanatlarının üzerindeki siyah benekte tek bir beyaz benekçik ile benzerlerinden ayrılır. Tırtılları Poa, Bromus, Festuca, Milium, Brachypodium, Lolium, Avena, Alopecurus, Anthoxanthum türü bitkilerle beslenip gelişir......
Çokgözlü Balkan Mavisi Mayıs Eylül Deniz seviyesinden itibaren 2000 m. yüksekliklere kadar görülebilir. Sıcak kayalık ve çiçekli bölgeleri severler. Geranium türü bitkilerle beslenirler. 
Çokgözlü Esmer Nisan Ekim 1700 m yüksekliklere kadar olan orman kenarlarında ve orman içi açıklıklar başta olmak üzere çiçekli bozkırlarda da görülür. Geraniaceae, Erodium, Helianthemum familyasından bitkilerle beslenip gelişir.
Diğer lycaenalardan farklı olarak bu türde dişi ve erkek bireylerin kanat üstleri kahverengidir. Yumurtalarını yaprakların altına tek tek bırakırlar. Kış aylarını gelişmiş bir tırtıl olarak geçirip ilkbaharda pupa oluştururlar. 
Çokgözlü Gök Mavisi Mayıs Eylül Açık alanları, otlakları, orman kenarlarını tercih eder.
Securigera varia ve Hippocrepis comosa türleri ile beslenip gelişir.
Yumurtalarını yaprakların arasına tek tek bırakır. İkinci neslin tırtılları kış uykusuna yatar. Nisan ayı ortalarında pupa oluşturan tırtıllar yaklaşık 1 aylık pupa evresinden sonra ergin kelebeğe dönüşürler.
Larvalar karıncalar tarafından korunur.
Ergin bireyler uygun ortam bulduklarında yüzlerce bireyden oluşan sürüler halinde görülebilirler. 
Çokgözlü Mavi Nisan Eylül Sabahın erken saatlerinde veya bulutlu ve soğuk havalarda kanatlarını açarak ısınmaya çalışırlar. Erkeleri genellikle su kıyılarında camurlu bölgelerde kalabalık sürüler halinde diğer türlerle karışık olarak görmek mümkündür. 
Dağ Oyklösü Mart Eylül 0 - 1600 m. yükseklikleri arasında yaşar.
Diken Kelebeği Mart Kasım Her ortamda görülebilir.Bunlar ayrıca büyük sürüler halinde, kuzeyden güneye göç eden kelebeklerdir. Fethiye’ de böyle bir göç dalgasına, 2001 yılı Mayıs ayında rastlanmıştır. Kışın güneşli günlerinde de görülebilirler. Erginleri her tür süs ve yabani bitkilere konar. Haziran ayında Hayıt çiçeklerini adeta istila ederler.Kanat genişliği: 54 mm Yumurtalarını tek tek ve farklı yerlere bırakırlar. Bitkileri: Cucurbitaceae, Asteraceae, Fabaceae, Vitaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Boraginaceae türlerinin yaprakları ile beslenir.
Doğulu Esmergöz Haziran Ağustos Çiçekli meralar ve çayırlarda görülür.Astralagus familyasından bitkilerle beslenir.
Erik Kırlangıçkuyruğu Mart Eylül Genellikle ağaçlık alanlarda ve meyve ağaçlarının çevresinde ve bu civardaki çiçeklerin üzerinde görülebilirler. Şehir içlerindeki park ve bahçelerde sıksık ziyaret ettiği yerlerdendir. 1500 m. yüksekliklere kadar çıkar. 
Everes Mart Ekim Habitat : Orman açıklıklarını, çalılık otlakları ve su kenarlarını tercih eder.
Konukçu bitki : Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Vicia cracca, Medicago sativa, Lotus uliginosus 
Güney Kızılmeleği Haziran Temmuz Seyrek ağaçlıklı alanlarda izlenebilir.Poacea familyasından bitkilerle beslenirler
Güzel İparhan Nisan Ağustos Deniz seviyesinden itibaren 1700 m. yüksekliklere kadar çıkabilir.
Bitkisi:Verbascum thapsus
Hatmi Zıpzıpı Mart Ekim Yumurtalarını Ebegümeci bitkisi yapraklarının üst kısmına tek tek bırakırlar.
2500 metre yüksekliklere kadar çıkar. Su kenarlarında, yol boylarında, orman içi açıklılarda, çayırlık alanlarda yani birçok yerde görülürler. 
İspanyol Kraliçesi Mart Ekim Yaşam alanı: Orman kenarları, yol kenarları, kuru ve nemli çayırlar ile kısa çalılarla kaplı çayırlar dahil her türlü çiçekli arazilerde rastlanabilir.
Konuk bitki: Menekşeler (Viola sp.) 
Kara Murat Mayıs Ekim genelde orman kenarlarını çevreleyen çayırlıklarda bulunurlar. seyrek meşe ve ibreli ormanlardaki kayalık açıklıklar, kuru, taşlık ve çalılık orman kenarları yaşam alanlarıdır. 1 nesil olarak uçarlar.
Karanlık Orman Esmeri Nisan Ekim Seyrek ve karışık ormanlar ile park ve bahçeleri tercih eder. Yol kenarlarında ve orman içi açıklıklarda görülür. 2000 m. yüksekliklere kadar görülebilir.
Tırtılları Brachypodium (çayır) türü bitkilerle beslenip gelişir.Tırtılları kış uykusuna yatarlar. Genellikle ağaçlık ve gölgeli yerleri tercih ederler. 
Kırlangıçkuyruk Mart Ekim 3000 m. yüksekliklere kadar görülür.Larvaları maydanozgillerle beslenir. 1. nesil larvalar Foeniculum vulgare, 2. ve 3. nesiller ise Şeytan otu (Devil grass) veya Maydanoz bitkisi ile beslenir.
Kızıl Zıpzıp Nisan Eylül Açıklık alanları, su kenarlarını tercih ederler. 1600 m. rakıma kadar görülebilirler.
Tırtılların Beslendiği Bitkiler.: Rubus, Sanguisorba, Potentilla
Kutsal Mavi Mart Ekim konukçu bitkileri : gülgiller (rosaceae), akçaağaçgiller (aceraceae), fundagiller (ericaceae) , baklagiller (fabaceae), cehrigiller (rhamnaceae) orman açıklıkları, yol kenarları, su kenarları ve çayırlarda uçarlar. 
Küçük Ateş Nisan Ekim Çiçekli çayır ve yamaçlarda yaşamayı tercih ederler. Tırtılları Polygonum aviculare türüyle beslenip gelişir.
Küçük Beyazmelek Mart Kasım Hür türlü ortamda rastlamak mümkündür. Özellikle tarım alanlarının kıyısında park ve bahçelerde sık görülür.
Larvaları C. Spinosa, Tropaeolaceae, Resedaceae, Chenopodiaceae türü bitkilerle beslenir.
Küçük Esmerboncuk Mart Eylül Habitat : Orman açıklıklarını, nehir kenarlarındaki çalılık arazileri, parkları, kayalık alanları tercih ederler.
Küçük Zıpzıp Perisi Mayıs Kasım Her zaman kanatları kapalı olarak dinlenirler.
Yaşam alanları her türlü çayır ve fundalık boş arazilerdir. Sıcak ve sulak alanları severler. Park ve bahçelerdeki çimenler en sevdiği yerlerdir.
2700 m. yüksekliklere kadar görülebilirler. 
Lampides Nisan Ekim 2700 m. yüksekliklere kadar olan özellikle çalılık arazileri tercih eder. Tırtılları; Colutea arborescens, Pisum sativum, Phaseolus vulgaris, Cassia tütü bitkilerle beslenirler. Türün, baklagillere yumurta bıraktığı gözlemlenmiştir.
Orakkanat Şubat Kasım Orman açıklıkları, orman kenarlarındaki açık çayırlar ve çalılık taşlık yamaçlarda yaşarlar.
Sarı Azamet Mart Kasım  
Yalancı Beyazmelek Mart Ekim Orman içi açıklıklarını ve orman kenarlarını tercih eder.
Yeni Beneklimelek Mart Ekim Yaşam alanları çok çeşitlidir. Taşlık arazilerden çiçekli çayırlara kadar çok çeşitli yerlerde görülebilir.
Konukçu bitkiler : Reseda ssp, Cruciferae ssp..
Yırtık pırtık Mart Ağustos 0-2000 m. yüksekliklerde yaşarlar. Bahçe ve parklarda , ağaçlık alanlarda görülür.
Bölgeci kelebeklerdir.Kendi bölgelerine giren böcekleri korkutmaya çalışırlar.Ürkütüldüklerinde ağaçların üzerlerine kaçarlar ancak kısa süre sonra tekrar aynı yere gelip konarlar. 
Zeytuni Zıpzıp Mayıs Ağustos Açık, çiçekli çimenli çayırlar, nemli orman açıklıkları, alçak rakımlarda kuru çalılık alanlarda yaşar.
Konukçu bitki olarak Potentilla sp. türü bitkileri kullanır.

Ayrıca bakınız