Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

balak

Erbaa Sözlüğü: 
Anlamı: 

Kömüş, manda yavrusu.

Eski Türkçesi: 
balak: (1) Kömüş, manda. (2) Pantolon (Türkmence). (3) İçdünin, beçesi, baldırak, ayağı çıplak, hafi, sak (Çağatay Türkçesi).