Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa'da Kullanılan Kelimeler ve Anlamları - K Harfi

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
16 Temmuz, 2011 - 15:34 -- erbaaliyiz
Forum: 

K
Kaştarmak:
Kaykılmak: 1.Yatmak, 2.Ölmek

Keh: Kenar
Kelem: Lahana

Kelik: 1. Küçük kulübe,ev 2. Arkası açık terlik, ayakkabı
Kemçük: Ufak tefek çirkin kız
Kenef: 1. Tuvalet 2. Pis

Kepenek: Kelebek
Keperüm: Kepeklenmiş meyve
Kerme-Kemre: Hayvan gübresi
Kertük: Pürüz, girinti

Kesmük: Meyvenin arta kalan kısmı, sigaranın arta kalan kısmı
Keşik: Sıra
Keşkek: Yarmadan yapılan yemek
Kevük: Bkz. Gevük
Kırılma: Nazik konuşma
Kırmızı: Domates
Kırtık - Kırtış: Girintili - çıkıntılı
Kıt: Az
Kıyak: Güzel

Kip: Sıkı,sağlam
Kiraz Ayı: Haziran
Kirtik: 
Pek az, azıcık, bir parça
Kirteşmek: Sataşmak

Kopça: Düğme
Kömüş: Manda
Köste(ü)nköpelek: Köstebek
Kötek: ıri sopa

Kurtulmak: Doğum yapma
Küfük: Çürük

Külbastı: Et ızgara
Külek Boğaz: Çok yemek yiyen, obur
Kürtük: Kar birikintisi
Küskü: Uzun ağaç çubuk

Yeni yorum ekle