Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Babam Derdi Ki