Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa Narince Bağ Yaprağı Ortalama Bakır (Cu) Değerleri