Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Uzun Olur Amasya'nın Selvisi - 3