Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(18 Ocak 2013)

meryem60 kullanıcısının resmi
21 Ocak, 2013 - 13:24 -- meryem60

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTORLUGU'NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmekğl'nın İlgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabllım dallarına Öğretim Uyest alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerim belirterek ekinde öıgeçmıs noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Çından Fotokopisi, Askerlik Durum Belges, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın üstesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden A (dört) takım dosyayı ekleyerek Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurucaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 İnci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Adaylar ilana başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden İS (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlannı ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracaklar birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibret edeceklerdir.

İlanen duyurulur.

BİRİM/BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLANDA ARANAN ŞARTLAR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Antropoloji Sosyal Antropoloji Yrd.Doç 2 1 İlgili anabılim dalında Doktora yapmış olmak. Medya Antropolojisi konusunda çalışma yaprrıj olmak.
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tanhi Yrd.Doç S 1 İlgili anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Yakın dönem Türk Düşünce Tarihi konusunda yayınlanmış çalışmaları bulunmak

Yeni yorum ekle