Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Jandarma Genel Komutanlığı Avukat ve Zabıt Katibi Alım İlanı(14 Ocak 2013)

meryem60 kullanıcısının resmi
14 Ocak, 2013 - 15:50 -- meryem60

1. Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi, açıktan atama yoluyla (7) memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARI:

S.NU. SINIFI UNVANI DERECESİ TERCİH EDİLECEK İLLER ALINACAK PERSONEL MİKTARI ALINACAK TOPLAM PERSONEL MİKTARI KPSS YILI, PUAN TURU VE MİNİMUM NOTU PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER BAŞVURULACAK ÖĞRENİM DÜZEYİ CİNSİYETİ
1 AHS AVUKAT 9 DİYARBAKIR 4 6 2012 KPSS KPSSP11 veya KPSSP79 EN AZ 70 PUAN Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak. Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak. LİSANS E/B
TUNCELİ 2
2 GIH ZABIT KATİBİ 10 VAN 1 1 2012 KPSS KPSSP93 EN AZ 50 PUAN Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan Mezun Olmak. ÖNLİSANS E/B
TOPLAM 7 7

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYURDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER :

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6'ncı fıkrası hariç).

b. Lisans ve ön lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012 KPSS) girmiş olmak.

c. 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıda unvanlarının karşısında belirtilen puan türünden en az belirtilen puanı almış olmak;

(1) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait yukarıdaki unvanın karşısında belirtilen puan türü,

(2) Ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türü, İlân edilen unvanlar için en üst öğrenim düzeyi itibariyle öğrenim şartını taşımak ve en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmiş olmak.

d. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

e. Merkezi sınava (KPSS) giriş tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak (TECİLLİ adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

f)Sevk edilecekleri asker hastanesinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

g)Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

h)Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ı. İlânda belirtilen sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

4. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

a. Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (Okul bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek öğretim Kurulu'ndan alınmış denklik belgesi fotokopisi),

b)T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)Son üç ay içerisinde çekilmiş (3) adet vesikalık fotoğraf,

ç)İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2012 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,

d) İş talep formu (J.Gn.K.lığı internet sitesi www.jandarma.tsk.tr adresinden temin edilerek talimatına göre doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılacaktır),

e) istenen görev unvanına göre illere ait tercih öncelikleri çizelgesi (birden fazla il için temin edilen unvanlara başvuran adaylar, J.Gn.K.lığı internet adresinden temin ederek talimatına göre dolduracaktır. Atamalar, başarı sırasına göre tercihler dikkate alınarak yapılacağından, c. f. h. adayların unvanın karşısındaki tüm illeri atanma istek sırasına göre yazması kendi lehinedir.) TERCİH ÖNCELİKLERİ ÇİZELGESİ'nde sonradan değişiklik yapılamayacak ve değişiklik istekleri kabul edilmeyecektir.

f. Başvuruda bulunulacak unvana ait istenen avukatlık ruhsatnamesi fotokopisi (A4 boyutunda küçültülerek çekilmiş),

g. Erkek adaylar için, askerlik terhis belgesi fotokopisi veya askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi,

ğ. Şehit, malûl ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (Bu kapsamda başvuruda bulunan adayların, almış oldukları KPSS sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.)

h. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

5. BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

a. Yukarıda belirtilen şart ve nitelikleri taşıyan adaylar, belirtilen belgeler ile birlikte başvurularını 11 Şubat 2013 tarihinde, saat 10.00-17.00 arasında, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI Bakanlıklar Karargâhı (Genel Kurmay Başkanlığı karşısı) Bakanlıklar / ANKARA adresine elden yapacaklardır. Unvanlar için belirtilen tarihte başvurular elden yapılacak olup internet, posta vb. diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI:

a. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın (6) katı kadar aday, merkezi sınav (KPSS) sonuçlarına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere değerlendirmeye (uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavına) tâbi tutulacaktır.

b. Değerlendirmeye tâbi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile nerede değerlendirmeye tâbi tutulacakları en geç 18 Şubat 2013 tarihine kadar, J.Gn.K.lığı internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) yayımlanacak, ayrıca yazı ile bildirilmeyecek ve başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

c. Değerlendirme, uygulamalı mülakat sınavı şeklinde 25 Şubat 2013 tarihinde, Korg.Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe/ANKARA'da yapılacak, adayların hangi tarihte çağrılacağı başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

ç. Değerlendirme sonuçları en geç 15 gün içinde internet adresinden (www.jandarma.tsk.tr) duyurulacak, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

NOT : Kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri, J.Gn.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

İRTİBAT NUMARAURI: 0312 456 31 34 - 0312 456 31 32 - 0312 456 11 37 - 0312 456 31 33 - 0312 456 11 30 A.91

Yeni yorum ekle