Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Erbaa RAM Oyun Terapisi Eğitimi Projesi

Oluştur: 02/13/2015 11:20

Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkezinin hazırlamış olduğu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Teknik Destek kapsamında sunmuş olduğu oyun terapisi eğitimi projesi kabul edildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı çerçevesinde sunulan Oyun Terapisi Eğitimi Projesi kabul edilmiş olup, proje kapsamında 12 rehber öğretmenimize aşağıdaki eğitim verilecektir.

Oyun Terapisi çocukların;

  • Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine
  • Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
  • Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine
  • Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine
  • İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur

Verilecek olan bu eğitimle;

  • Çocukları tanıma,  değerlendirme,   yönlendirme amaçlı rehberlik hizmeti veren psikolojik danışmanların bu çalışmalar için gerekli olan mesleki yeterliliklerinin artması,
  •  Çocukları tanıma ve değerlendirme çalışmalarında çocuklarla ilgili objektif esnek ve tutarlı bilgilerin toplanması,
  •  Ailelerin çocuğun gereksinimleri ve mevcut potansiyeli konusunda doğru, objektif ve bilimsel sonuçlarla bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...