Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Yarın Saat: 14:00 te

Oluştur: 06/21/2014 21:53
Sınav

22 Haziran 2014 Pazar günü saat 10:00'da yapılacağı daha önce duyurulan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için sınav saati değişmiş ve bu değişiklik 2014/13 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. Öğrencilere çıkarılan belgelerde sınav saati 10:00 olarak geçtiği için sınava katılacak öğrencilerimizin bu genelgeyi dikkate almalarını önemle duyurur ve tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

Sayı : 39339088/480.02/2522440 18/06/2014
Konu: PYBS
GENELGE
2014/13

Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında yürütülmekte olan sınavlardan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), 22 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olup, sınav başlama saati 10.00 yerine 14.00 olarak değiştirilmiştir.

Anılan sınav evrakının basımı aşaması tamamlandığından, sınav başlama saati, güvenlik kutusu ve sınav evrakı üzerinde 10.00 olarak yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler için hazırlanan sınav giriş belgesi üzerinde de sınav başlama saati 10.00 olarak yazmaktadır.

Sınav başlama saati ile ilgili bu husus dikkate alınmayacaktır. 22 Haziran 2014 Pazar günü 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. smıf öğrencilerinin katılacağı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları (PYBS) yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 14.00'de yapılacaktır.

Bu sebeple;
A- II ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler aşağıda yer almaktadır:
1. Sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli iş birliği yapılacaktır.
2. Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında, emniyet müdürlükleri ile iş birliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacaktır.
3. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.
4. Sınav yapılacak okullara, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, eğitim uzmanı veya maarif müfettişlerinden bir kişi "Bina Sınav Sorumlusu" olarak görevlendirilecektir. Bina sınav sorumluları görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alarak, sınavdan sonra hazırlayacakları raporları il sınav koordinasyon kuruluna ileteceklerdir. II sınav koordinasyon kurulunca incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar etg_sinav@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
5. Sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin asıl görev yaptıkları okulların dışındaki okullarda görevlendirilmelerine özen gösterilecektir.
6. Sınav öncesinde, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ve okul müdürlüklerinde yapılacak toplantılara gerekli önem verilecek bütün ilgililerin toplantılara katılmaları sağlanacaktır.
7. Sınav başvurusundan sonra naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan, ailesi mevsimlik işçi ve/veya tanm işçisi olarak çalışan ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri (RAM) tarafından sisteme işlenemeyen sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerden sınava girme talebinde bulunanların durumları, milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, söz konusu öğrencilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında, evde veya hastanede gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır. 3u durumda olan öğrencilerin, cevap kâğıtları öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderileceğinden öğrenci bilgilerinin yazılması ve kodlanması hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
B- Öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler aşağıda yer almaktadır:
1. E-okul sisteminden alınan fotoğraflı sınav giriş belgesi onaylanarak öğrencilere teslim edilecektir. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisi verilecektir.
2. Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.
Ç- Sınavın yapılacağı okul müdürlükleri tarafından:
1. Öğrencilere ve velilere sınavla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
2. Sınavda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır. Ancak, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulunduran öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
3. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 13.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav yapılacak salonlara alınacaktır.
4. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.
5. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerin oldukları salonlar hariç, sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az iki öğrencinin kalması sağlanacaktır.
6. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınav merkezlerine e-posta yoluyla gönderilecek olan "Sınavda Dikkat Edilecek Hususlar" dokümanında yer alan maddelere titizlikle uyulacaktır. Söz konusu hükümlere uyulmadığı takdirde hukuki sorumluluk ilgililere ait olacaktır.
7. Soru kitapçıkları sınav bitiminde, Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınav bittikten 1 (bir) saat sonra isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.
C- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır:
1. Sınavda özel hizmete ihtiyacı olan öğrencilerimizin sınava girecekleri merkezlerde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il/ilçelerde millî eğitim müdürlükleri, rehberlik araştırma merkezleri müdürlükleri (RAM) ile birlikte her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında alınacak sınav tedbirlerine yönelik okuyucu/kodlayıcıların bilgilendirilmelerine ve sınav uygulamalarında bu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamasına dikkat edilecektir.
2. Sınavlarda engelli öğrenciler için sınav tedbiri kapsamında görevlendirilecek kodlayıcı ve okuyucu öğretmenler, öğrencinin engeli dikkate alınarak, matematik dili okumayı bilen ve öğrencinin okuduğu yabancı dile uygun alanlardan seçilecektir.
3. İşitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenlerin görevlendirilmesine dikkat edilecektir.
4. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.
5. Sınavda özel hizmet alması gerektirecek öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için "Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nun 8' nci maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.ir internet sayfasında sürekli olarak yayımlanacaktır. Adayların, velilerin ve okul yöneticilerinin anılan internet sayfasını takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda "MEB İLETİŞİM MERKEZİ-ALO 147" hattına başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden, gerekli tedbirlerin alınarak zamanında yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...