Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

"Erbaa Denince" Konulu Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Oluştur: 09/13/2015 01:13

Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen fotoğraf yarışmasının bu yılda ikincisi Erbaa Denince konusuyla Erbaa Belediyesi tarafından düzenleniyor. Yarışma için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir, dilerseniz kaynak adresini ziyaret edip Erbaa Belediyesi internet sitesinden de öğrenebilirsiniz.
1. Yarışmanın adı: “Erbaa denince…”dir.

2. Yarışmanın Amacı:

İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak, Erbaa’nın tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; ilçemizin tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kültürel ve insani değerleri, birey ve toplum yaşamından kesitleri konu almaktadır. Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Erbaa’nın tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak ve bir anlamda kayda geçirerek tarihe not düşmektir. Ayrıca bu etkinlik aracılığıyla fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulurken, yarışmada seçilen fotoğraflarla Erbaa’nın tanıtılması için arşiv oluşturulacaktır.

“Erbaa denince…” değerli katılımcılarımızın zihnine düşen ayrıntıların fotoğrafa nasıl yansıyacağını merakla beklerken, fotoğrafa gönül veren dostlarımızın eserlerini halkımızla buluşturmaktan da büyük kıvanç duyacağız.

3. Yarışma Sekreteryası:
Koordinatör: Barış KAYAR
Telefon No: 0356 715 10 19 (Dahili: 137)
Sekreter: Elif ŞAHİN
Telefon No: 0356 71510 19 (Dahili: 164)
Adres: Erbaa Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No: 87 ERBAA

4. Yarışma Bölümleri: Yarışma, Dijital (Sayısal): Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

5.Katılım Şartları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma Erbaa Belediyesi, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül ve sergileme aldığının tespit edilmesi halinde, ödül ve sergileme iptal edilir; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara katılması kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Erbaa Belediyesi’nin http://www.erbaa.bel.tr ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’ nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Erbaa Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Erbaa Belediyesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.
Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

6. Telif (Kullanım) Hakları:
Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Erbaa Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Erbaa Belediyesi’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu eserlerin kullanım hakkı Erbaa Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Erbaa Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Erbaa Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar Erbaa Belediyesi’nin http://www.erbaa.bel.tr ve TFSF’ nin http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Fotoğraf dosyaları, doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden, üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, dosya boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

İsimlendirme:
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)>D).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra altØ çizgi eklenmelidir ( _).
Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2015’te çektiği “Çınar Altı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_2015_cinar_alti”, ..." olabilir.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Erbaa Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

7. Seçici Kurul (Jüri):
Bülent UZUN Erbaa Belediye Başkan Yardımcısı
M. Sinan KÖKCÜ Erbaa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Cihat TAŞKIN Fotoğraf Sanatçısı
Zafer SÖĞÜT Fotoğraf Sanatçısı
Kürşat ERARSLAN Ressam
(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

8. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 07.09.2015 Pazartesi
Son Katılım Tarihi: 30.11.2015 Pazartesi günü saat 23.00 (TSI)
Seçici kurul değerlendirmesi: 05.12.2015 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi: 08.12.2015 Salı
Sergi ve/veya Gösteri ve Ödül Töreni : Daha sonra açıklanacaktır.

9. Ödüller:
Birinci: 2.000.- TL
İkinci: 1.500.- TL
Üçüncü: 1.000.- TL
Mansiyon (5 adet): 250.- TL
Sergileme (En fazla 30 adet): 50.- TL

10. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/091 numara onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

İlişkili Fotoğraf Albümü: 

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...