Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Koçak'ta Çiftçilik Eğitim Kursu

Oluştur: 12/12/2013 13:22

Koçak Kasabasında devlet tarafından öngörülen ve halk eğitim müdürlüklerince tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursu verilmeye başlandı. Barkovizyon eşliğinde görsel sunum halinde Koçaklı çiftçilere daha verimili ve istikrarlı üretim konusunda bilgilendiren uzmanlar kurs sonunda yapılan sınavla sertifika dağıtacaklardır.

Çiftçi kursları faaliyetlerini; Bakanlık stratejileri, politikaları ve kalkınma planları doğrultusunda, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği, toprak, bitki ve su kaynaklarının korunmasını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek için çiftçilere verilen kurstur.

Çiftçi kursları eğitim programları hazırlamak, hazırlatmak, geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
Bu kurs sonucunda belge verilecektir. Bu belgenin önemi çiftçiler için çok büyük anlam teşkil etmektedir.Artık teslim ettiği buğday,şekerpancarı, ayçiçeği gibi ürünleri verirken bu belge çiftçiden istenecektir.

Foto : Engin Ekselli
Haber: http://www.kocakhaber.com/?page=haber-icerik&id=1155

Yeni yorum ekle

Yazar Hakkında

Erbaaliyiz.Com
Erbaalı...