Buradasınız

Ardahan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(24 Ocak 2013)

Son Başvuru Tarihi: 
24.01.2013

T.C. ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI
1) SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:
1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık ve Mühendislik branşlarında: 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'ıuın 36. maddesinin 3* üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3' üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli
1 Adet İnşaat Mühendisi
1 Adet Harita Mühendisi
1 Adet Mimar
olmak iizere toplam 3 Adet personel istihdam edilecektir.
1.2) Giriş Sınavı, sözlü/ıııüinkat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda: Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup. olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır
1.3) Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir. Sınav Tarihi. Ardahan Valiliği (www.ardahan.gov.tr) ve Ardahan İlÖzel İdaresi (www.ardahanozelidare.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.
1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz say ılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içinde açıklanır. Sonuçlar Ardahan İl özel idaresi WEB sayfasından (vvww.ardahanozelidare.gov .tr) duyurulacaktır.
2) SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mın 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.2) Üniversitelerin "UNVANI İLE İLGİİ.İ " bölümünden mezun olıııak. başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
2.3) 2012 yılında öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) taı.ıfııul.ııı vapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KJPSS - B grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınış olmak
HARİTA MÜHENDİSİ: Nedcad, Ofis programlarını kullanabilmek. GPS ve Total Station aletleri kullanabilmek tercihen arazi çalışmalarında deneyimli olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Autocad, Sta4cad. İdccad-statik. A VIP lıakkediş programlarını kullanabilmek, tercihen yol. üst ve altyapı İnşaat konularında deneyimli olmak ve belgelemek, keşif ve metraj hesapları yapabilmek, ihale mevzuatına hakim olmak,
MİMAR: İdecad-Miınaıi, autocad, Archicad programlarına hakim, tercihen uygulama projeleri ve yapı denetim konularında deneyimli olmak.
2.5) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya muaf olmak,
2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
3) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların 24/01/2013 - 06/02/2013 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Ardahan İl Özel İdaresine ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
4) İSTENEN BELGELER:
4.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)
4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4.3) 6 adet vesikalık fotoğraf,
4.4) KPSS sonuç belgesi.
4.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
4.6) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
4.7) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
4.8) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.
5) SINAVIN YERİ:
İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
İl Özel İdaresi İş Hanı
Karagöl Mah. Kongre Caddesi No:44 Kat:4 ARDAHAN
İrtibat Tel: 0478 211 4444 Ü478 21I4565 Dahili: 192
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Benzer İçerikler

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Alımı - Memur Alımı
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik...
Safe Gıda - Lokanta - Garson Alımı
SAFE GIDA TUR. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(LOKANTA) - ERKEK GARSON ALINACAKTIR. Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü...
Hassen Tekstil Konfeksiyon İşçisi Alımı
Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Konfeksiyon İşçisi Kişisel Bilgiler Cinsiyet Yaş Aralığı Boy...
2013 Yılı Deniz Harp Okulu Erkek ve Bayan Öğrenci Alım İlanı(30 Ocak 2013)
2013 DENİZ HARP OKULU BAŞVURU KILAVUZU ÖN KA YIT TARİHLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ İNTERNET ADRESİ E-POSTA ADRESİ TELEFON 25 MART-16 MAYIS...
Aster Anadolu Tekstil - Konfeksiyon İşçisi Alımı
Aster Anadolu Tekstil - Konfeksiyon İşçisi Alımı Meslek Bilgileri Meslek Deneyim (Yıl) Deneyim (Ay) Öğrenme Türü Konfeksiyon İşçisi...
Ütücü Alımı - 25 Adet - Akarteks Erbaa Ütücü Alımı - 25 Adet - Akarteks Erbaa
Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un TOKAT...
1500 TL Maaş Verilecek 300 Bin İşçi Aranıyor
2001 ekonomik krizinin derinden etkilediği tekstil sektörü yükseliş atağına geçmiş durumda. En önemli sorunu kalifiye işçi azlığı olan tekstil...
Safa İnşaat, Tekstil Makinacı (Çorap)
SAFA İNŞAAT TEKSTİL GD.VE DAY.TÜK.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(İŞLEM YAPILAN) Son Başvuru Tarihi: 12.07.2013 Genel Şartlar ve Notlar çorap...