Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 Yılı Sözleşmeli Subay/Astsubay Alım İlanı(30 Ocak 2013)

Son Başvuru Tarihi: 
20.02.2013

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

28 Ocak – 20 Şubat 2013

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı /Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli subay/sözleşmeli astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak Subaylığı/Astsubaylığı ve Denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

İÇİNDEKİLER

ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ, KAYNAK, KONTENJAN VE AÇIKLAMALARI

1. YASAL DAYANAK :

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

a. Sözleşmeli Subay Adayı

b. Sözleşmeli Astsubay Adayı

c. Ön Sözleşme

ç. Sözleşme

d. Sözleşmeli Subay

e. Sözleşmeli Astsubay

f. Askeri Eğitim

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar

b. Öğrenimle İlgili Koşullar

c. Yaş İle İlgili Koşullar

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar

d. Kaynaklar

e. Özel Koşullar

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

6. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

7. YAZILI SINAVLAR :

8. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA

KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :

a. Ön Sağlık Muayenesi :

b. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri :

c. Örnek Ders Uygulaması:

ç. Mülakat :

10. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

11. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI :

12. SAĞLIK MUAYENE ve GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ:

13. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

15. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

16. SÖZLEŞME YAPILMASI :

EK-A YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

EK-B KISA DÖNEM ERBAŞ/ER VE ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

EK-C SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

EK-Ç SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN

DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

EK-D ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

EK-E BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

EK-F ADAYLARDA ARANAN BOY-KİLO STANDARTLARI

EK-G BRANŞLARA AİT SORU SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI

2013 YILI SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY

ALIMLARI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr ve http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI
Sınıfı Branşı Kaynaklar (Fakülte/Yüksek Okullar/Bölümler) Temin Edilecek Kuvvet Açıklama
Öğretmen Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, - Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dz.K.K.lığı Not1
İngiliz Dili ve Edebiyatı - İngilizce Öğretmenliği, - Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla İngiliz Dil Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri Dz.K.K.lığı Not1 , Not2
Matematik - Matematik Öğretmenliği, - Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Matematik Bölümü Dz.K.K.lığı Not1
Tarih - Tarih Öğretmenliği, - Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Tarih Bölümü Dz.K.K.lığı Not1
Fizik - Fizik Öğretmenliği, - Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Fizik Bölümü Dz.K.K.lığı Not1
Kimya - Kimya Öğretmenliği, - Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Kimya Bölümü Dz.K.K.lığı Not1
Eğitim Bilimleri - Matematik Öğretmenliği, - Fizik Öğretmenliği, -Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Matematik , Fizik Bölümleri Dz.K.K.lığı Not1 , Not3
Mühendis Bilgisayar - Bilgisayar Mühendisliği, - Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, - Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, - Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - Bilişim Sistemleri Mühendisliği - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri Dz.K.K.lığı S.G.K.lığı Not1 , Not4
Elektrik - Elektrik Mühendisliği, - Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Dz.K.K.lığı S.G.K.lığı Not1 , Not4 , Not5
Elektronik - Elektronik Mühendisliği - Elektrik-Elektronik Mühendisliği, - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, - Haberleşme Mühendisliği - Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümleri Dz.K.K.lığı S.G.K.lığı Not1 , Not4 , Not5
İnşaat - İnşaat Mühendisliği Bölümü Dz.K.K.lığı Not1 , Not5
Gemi İnşa - ‘’Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri’’ Mühendisliği Bölümü Dz.K.K.lığı Not1 , Not5
Makine - Makine Mühendisliği - Mekatronik Mühendisliği Bölümleri Dz.K.K.lığı S.G.K.lığı Not1 , Not4 , Not5
Tabip Diş Tabibi - Diş Hekimliği Fakültesi Dz.K.K.lığı Not1 , Not6
Pratisyen - Tıp Fakültesi Dz.K.K.lığı Not1 , Not6 , Not7
Eczacı - Eczacılık Fakültesi Dz.K.K.lığı Not1 , Not6
Sahil Güvenlik - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte, en az uzak yol vardiya zabiti ehliyetine sahip olmak) - Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri S.G.K.lığı Not1
Sahil Güvenlik İkmal Subay - İktisat - İş İdaresi - İş İdaresi ve İktisat - İşletme - İşletme Bilgi Yönetimi - İşletme Enformatiği - İşletme Mühendisliği - İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği - İşletme-Ekonomi/İşletme-İktisat - Lojistik Yönetimi, - Maliye - Maliye-Muhasebe - Muhasebe, - Muhasebe Bilgi Sistemleri, - Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim, - Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, - Muhasebe-Finansman, - Muhasebe-İşletme Öğretmenliği, - Yönetim ve Organizasyon Bölümleri S.G.K.lığı Not1 , Not8
Sahil Güvenlik İkmal Astsubay Lisans Programları - İktisat, - İş İdaresi, - İş İdaresi ve İktisat, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme Enformatiği, - İşletme Mühendisliği, - İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği, - İşletme-Ekonomi/İşletme-İktisat, - Lojistik Yönetimi, - Maliye, - Maliye-Muhasebe, - Muhasebe, - Muhasebe Bilgi Sistemleri, - Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim, - Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, - Muhasebe-Finansman, - Muhasebe-İşletme Öğretmenliği, - Yönetim ve Organizasyon, Ön Lisans Programları - Finans, - Finans ve Muhasebe, - Genel İşletme, - İş İdaresi, - İşletme/İşletmecilik, - İşletme Yönetimi, - Lojistik, - Lojistik Yönetimi, - Maliye, - Muhasebe Bölümleri S.G.K.lığı Not1 , Not8

Not 1 : Son sınıf öğrencisi veya mezunları başvurabilir. Adayların ön sözleşmelerinin yapılabilmesi için mezun olma şartı aranır.
Not 2 : İngiliz Dili ve Edebiyatı branşına başvuruda bulunan adaylar (İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunu olanlar) için TOEFL-IBT sınavında en az 90 not almış olmak.
Not 3 : Eğitim Bilimleri kadrolarında da istihdam edilmek üzere Matematik ve Fizik Öğretmeni personel temin edilecektir.
Not 4 : Adaylar hem Dz.K.K.lığına hem de S.G.K.lığına başvuru yapabilecektir. Adaylar nihai tercihini sınavlar sonunda yapacaktır ve adaylardan feragat dilekçesi alınacaktır.
Not 5 : Bu ibarenin yer aldığı branşlarda Dz.K.K.lığı için sadece erkek adaylar başvurabilir.(S.G.K.lığına erkek/bayan adaylar başvurabilir.)
Not 6 : Diş Tabibi, Tabip ve Eczacı branşında başvuruda bulunan adaylar için ‘’32 yaşını (01 Ocak 1981 ve sonra doğanlar) bitirmemiş olmak’’ şartı aranır.
Not 7 : Pratisyen Tabip sınıfı subayların bilahare bildirilecek miktarı muvazzaf diğerleri sözleşmeli olarak temin edilecektir.
Not 8 : Adaylar İkmal Subaylığına ve İkmal Astsubaylığına aynı anda başvuru yapamayacaktır.

1. YASAL DAYANAK :

a. 4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğine dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli subay alımı yapılmaktadır.

b. Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’e dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda(pratisyen tabip) muvazzaf subay alımı yapılmaktadır.

c. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğine dayanılarak, dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi ve dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitiren bayan ve erkeklerden Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli astsubay alımı yapılmaktadır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:
a. Sözleşmeli Subay Adayı:

Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.

b. Sözleşmeli Astsubay Adayı:
Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.
c. Ön Sözleşme:

TSK birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.
ç. Sözleşme:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleşmeli subay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.
d. Sözleşmeli Subay:
Kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaydır.

e. Sözleşmeli Astsubay:
Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubaydır.

f. Askeri Eğitim:
Sözleşmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.
3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkum olmamak.
(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,
(4) Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan mezun bulunmak veya son sınıf öğrencisi olmak,

(2) Mezunlar için öğrenim durumunu belirten diploma veya geçici mezuniyet belgesi, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi bulunmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(4) Yapılacak genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki yetenek testi, uygulama sınavları (İhtiyaç duyulan sınıf/branşlara yönelik) ile mülakatta başarılı olmak, (Sahil Güvenlik K.lığı ‘’Sahil Güvenlik’’ branşına başvuran adaylara Genel Kültür/ Meslek Sınavı yerine Sözel /Sayısal Yetenek sınavı yapılacaktır.)

(5) Alım yapılacak branşa uygun ilanda belirtilen mesleki sertifikalara sahip olmak,

(6) Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli subaylar için; 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşını (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlardan ise 32 yaşını (01 Ocak 1981 ve sonra doğanlar) bitirmemiş olmak.

(2) Sözleşmeli astsubaylar için; 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi(lisans) bitirenler için 27 yaşını (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar),; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler(önlisans) için 24 yaşını (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar) bitirmemiş olmak.
ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Fiziki yetenek değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak. (Başarısız sayılanlar Fiziki yetenek değerlendirme testlerine alınmazlar.)

(2) Alım yapılacak branş için sevk edileceği askeri hastanelerden sağlam raporu almak,
d. Kaynaklar:
(1) Sözleşmeli subaylık için;
(a) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olanlar veya terhis edilenler,
(c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Sivil Memur ve İşçiler,
(ç) Bayanlar.
(2) Sözleşmeli astsubaylık için;
(a) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(b) Uzman Erbaşlar,
(c) Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş veya er olarak yapıp terhis edilenler ile askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler,
(ç) Bayanlar,
(d) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmakta olanlar veya terhis edilenler sözleşmeli astsubaylığa alınmazlar.
e. Özel Koşullar:
(1) Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay için EK-A’da, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için EK-B’de örneği bulunan, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıt'ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir)(Nitelik Belgeleri yazılı sınavı kazanan adaylardan 2’nci Seçim Aşamaları’na gelirken istenecektir).
(2) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı EK-C’de örneği bulunan nitelik belgesi almak(Kıt'ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir)(Nitelik Belgeleri yazılı sınavı kazanan adaylardan 2’nci Seçim Aşamaları’na gelirken istenecektir).
(3) Halen uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar için üç sicil amirinden uygun onaylı EK-Ç’de yer alan nitelik belgesi(Kıt'ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir)(Nitelik Belgeleri yazılı sınavı kazanan adaylardan 2’nci Seçim Aşamaları’na gelirken istenecektir).
(4) Sözleşmeli subaylık için yedek subayların veya sözleşmeli astsubaylık için uzman erbaşların, hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.
(5) İngiliz Dili ve Edebiyatı alımına başvuruda bulunan tüm adaylar için TOEFL-IBT sınavında en az 90 not almış olmak.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:
a. Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ‘’Personel/Öğrenci Alımları’’ sayfası altından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinde bulunan “2013 yılı Sözleşmeli Subay/Astsubay Alımları” başlığından yapılacaktır.
b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ‘’Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.
c. ‘’Başvuru Sayfası’’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.
d. Başvurular; 28 Ocak 2013 günü saat 14:00’da başlayıp, 20 Şubat 2013 günü saat 14:00’da sona erecektir.
e. Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Adaylar şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.
f. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerine ulaşabilirler. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.
g. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ğ. Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr resmi internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :
Yazılı sınav 02 Mart 2013 tarihinde yapılacak olup, sınava girecek adayların listesi ve sınav merkezleri 25 Şubat 2013 tarihinde Dz.K.K.lığı resmi internet sayfasından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ilan edilecektir.

6. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :
a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına (Sahil Güvenlik K.lığı Sahil Güvenlik branşı için sözel ve sayısal yetenek sınavlarına),
(2) Ön Sağlık muayenesine,

(3) Fiziki yetenek testlerine,
(4) Mülakata
tabi tutulacaklardır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.
7. YAZILI SINAVLAR :
a. Yazılı Sınavın Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/İSTANBUL’da yapılması planlanmaktadır. Ancak, başvuru sayısına bağlı olarak farkılı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde de yapılabilecektir. Sınav merkezleri ile ilgili planlama başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

b. Yazılı sınavda adaylara; 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi (Sahil Güvenlik K.lığı Sahil Güvenlik branşı için 50 sözel yetenek ve 50 sayısal yetenek) olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

c. Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavlarına ait muhtemel alt konu başlıkları EK-G’de belirtilmiştir.

ç. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.
d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların, eğitim ve öğretim düzeylerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, sınava giren adayların kendi içlerinde bir değerlendirme imkanı sağlamak için, sınav değerlendirmesi Standart Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.

e. Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 35 standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar ön sağlık muayenesine alınır. Ön sağlık muayenesini geçen adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine tabi tutulur. Yukarıda belirtilen barajları aşamayanlar başarısız sayılarak ön sağlık muayenesine alınmaz.
f. Aşağıda tabloda belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar karşılarında belirtilen branşların her ikisini de seçebileceklerdir. Her iki branşı da seçmeleri durumunda ikinci bir oturumda sınavına girmediği meslek bilgisi yazılı sınavına iştirak edeceklerdir. İki sınavdan da başarılı olan adaylar 2’nci Seçim Aşamaları sonunda yalnız bir branş seçmek zorundadır.
Mezun Olunan Bölüm Başvuru Branşları
Elektrik-Elektronik Elektrik
Elektronik
Matematik ve Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimleri
Matematik Öğretmenliği
Fizik ve Fizik Öğretmenliği Eğitim Bilimleri
Fizik Öğretmenliği

g. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mühendis sınıfı adayların meslek bilgisi sınavında kullanmak üzere hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.

8. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA

KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :
Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, 19 Mart 2013 tarihinde Dz.K.K.lığı resmi internet sayfasından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ilan edilecektir.
9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :
. Ön Sağlık Muayenesi :
Fiziki yetenek değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak. (Başarısız sayılanlar Fiziki yetenek değerlendirme testlerine alınmazlar.)
b. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri :
Yazılı sınavı kazanan adaylara 3000 m. koşu, şınav ve mekik testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için EK-D, bayan adaylar için EK-E’dedir. Değerlendirmede muharip sınıflar için baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 40 ve daha yukarı olanlar, yardımcı sınıflar için 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır.

c. Örnek Ders Uygulaması:

Öğretmenlik branşlarına başvuran adayların öğretmenlik branşına ait yeterliliklerinin tespiti için örnek ders uygulaması yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlar mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır.
ç. Mülakat :

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 50 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

(1) Dış görünüm (Kılık Kıyafet, Tuvalet (saç, sakal, temizlik), Fiziki Görünüm, Mülakata hazır oluşluk düzeyi)

(2) Anlatım(Anlatım düzgünlüğü ve konuya hakimiyet, sürati, intikal ve doğru yorumlaması, İkna Yeteneği)

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü (Dilde pelteklik, kekemelik, konuşma bozukluğu olup olmadığı)

(4) Kendine güveni (Liderlik vasıfları, Çekingenliği ve utangaçlığı, Rahatlığı, Saygısı, terbiye ve disiplin anlayışı, Psikolojik ve sosyal yapısı, Gereksiz jest ve mimikler)
(5) TSK hakkındaki görüş ve düşünceleri.

10. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a. Yapılan sınavlar sonucund