Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Dışişleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Son Başvuru Tarihi: 
21.08.2015

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. Genel Bilgiler
(1) Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı
tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır.
(2) Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı
Yönetmeliğinde kayıtlıdır.
(3) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 15’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları,
varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
(4) Sınavın yazılı aşaması, 5 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
(5) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Diğer Detayları Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz.

Kaynak: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=780c4a3d-b3ce-4022-bcc2-e83cce498bd5