Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Son Başvuru Tarihi: 
11.02.2015

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylar: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Personel_Ilan_DetayPDF.aspx?ID=... sayfasında