Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı(29 Ocak 2013)

Son Başvuru Tarihi: 
29.01.2013

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, hizmet cetveli eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet cd’yi ekleyerek İlgili Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Personel Daire Başkanlığımızca Üniversitemiz web sayfasından (www.konya.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Adayların üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 74

BİRİMİ ANABİLİM DALI K. ÜNVANI K. DER ADET ÖZEL ŞARTLAR
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D. Profesör 1 1 Florlu Diş Macunlarının Plak Ph’sı ve Tükürük İçeriği Üzerine Etkileri Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/ Pedodonti A.D. Profesör 1 1 Kompomer , Kompozit ve Cam İyonomer Dolgu Maddelerinin Fiziksel Özellikleri Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi A.D. Doçent 1 1 Odontojenik Kistlerde Sitokinler Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D. Doçent 2 1 TME Disfonksiyonlarının MR ile Görüntülenmesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/ Endodonti A.D. Yrd. Doçent 1 1 Kök Kanal Dolgu Patları ile Sinir Dokusunun Etkileşimi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/ Ortodonti A.D. Yrd. Doçent 1 1 Üst Molar Distalizasyonunda Kullanılan Zygomagear Apareyi ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/ Peridontoloji A.D. Yrd. Doçent 2 1 Sigara İçen Hiperlipidemik Hastalarda Periodontal Tedavinin Dişeti Oluğu Sıvısı ve Serumdaki Biyokimyasal Parametreler Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü/ Protetik Diş Tedavisi A.D. Yrd. Doçent 3 1 Işıkla sertleşen Kompozit ve fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin renk stabilitesi konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yrd. Doçent 4 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Doktora Tez Çalışmasının Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Konusunda Olması
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doçent 2 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Hemşirelik Alanında Doçent Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doçent 2 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Hemşirelik Alanında Doçent Olm