Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Yeni Erbaa Konum Özellikleri

Yeni Erbaa'nın Konum Özellikleri ve Yer Seçiminin Sonuçları

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
25 Aralık, 2013 - 00:20 -- erbaaliyiz

Yeni Erbaa'nın Konum Özellikleri ve Yer Seçiminin Sonuçları: 1. Jeolojik yapı bakımından nispeten daha uygun biryer seçilmiştir. Şehir, yer aldığı Kelkit Irmağı’nın yakınındaki alüvyon zeminden, nispeten daha dirençli/daha yaşlı olan Pliyosen Formasyonlarından oluşan bir zemine taşınmıştır. 2. Şehir, 1942 Erbaa-Niksar fay kırığından 2 km. uzağa taşınmıştır. 3. Eski Erbaa'dan fazla uzaklaşılmadığı için tarım alanlarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşanmamış ve tarım alanları el değiştirmemiştir.

Subscribe to RSS - Yeni Erbaa Konum Özellikleri