Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

SODES Bağımsız Dış Uzman Alım İlanı(30 Ocak 2013

Son Başvuru Tarihi: 
15.02.2013

SODES DIŞ UZMAN ALIMI BAŞVURU İLANI

Sosyal gelişmenin sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarında kamu kuruluşları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından hazırlanan projeler ilgili valiliklerin koordinasyonunda uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede, ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan proje tekliflerinin değerlendirilmesi amacıyla sınırlı zamanlı; incelenecek dosya adedini esas alacak şekilde ve Kalkınma Bakanlığı tarafından dosya başına tespit edilecek ücret bazında, hizmet sözleşmesine dayalı olarak bir bağımsız dış uzman havuzu oluşturulacaktır. Bağımsız dış uzmanların hizmetlerinden, teklif çağrılarında ve ilgili diğer belgelerde belirtilen program hedeflerine ve ulusal önceliklere uygun olarak Kalkınma Bakanlığının belirlediği usullerle ve gerekli gördüğü dönemlerde yararlanılacaktır.

Bağımsız dış uzman başvuru şartlarını ve usullerini, görevlerini, çalışma sürelerini ve çalışma şekillerini içeren kapsamlı bilgilere ve başvuru formuna Bakanlığımız internet sayfasından ya da http://www.sodes.gov.tr/Sodes.portal’ından adresinden ulaşılabilir.

Bağımsız dış uzmanlık için son başvuru tarihi 15/02/2013’tür.

İlgililerin dikkatine önemle sunulur.

Kalkınma Bakanlığı

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

Kalkınma Bakanlığı

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

http://www2.dpt.gov.tr/sodes/Giris.aspx

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

NOT: 2012 yılında SODES’te dış uzman olarak görev yapmış kişilerin yeniden başvurmaları gerekmemektedir.