Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Eğitim özelleşmeli mi?