Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

Yüklük

Erbaa Sözlüğü: 
Anlamı: 

Malzeme konulan yer. Yastık, yorgan koymak için, bulgur, aşlık, un vs.. koymak için kullanılan yer. Önceleri altına taş koyup üzerine bir tahta uzatarak yerden yüksek yapılan yer.

Eski Türkçesi: