Biz farklıyız. Çünkü biz ERBAALIYIZ...

2B Arazilerine İlişkin Mal Müdürlüğü'nden Duyuru

erbaaliyiz kullanıcısının resmi
30 Ocak, 2013 - 11:25 -- erbaaliyiz

ERBAA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanlar; 3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarında veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında, 2/B taşınmazlarının 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla bunların akdi halefleridir.

Anılan Kanunu uyarınca doğrudan satın alma başvuru süresi 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.12.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile bir ay süre ile uzatılmış olup, en son başvuru tarihi 26 Şubat 2013 Salı günüdür.

Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların son başvuru tarihi olan 26 Şubat 2013 tarihine kadar başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekmektedir.

Hak sahibi olanların, Kanun kapsamında hak sahibi olduğu taşınmazları satın almak üzere Erbaa Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine istenen belgeleri ile birlikte 26 Şubat 2013 tarihine kadar Müracaat etmeleri halinde; kendilerine 6292 sayılı Kanun kapsamında doğrudan satış yapılabilecektir. Aksi takdirde hak sahiplerinin anılan Kanun uyarınca satın alma hakkı kalmayacak olup;  bu durumda söz konusu taşınmazların genel hükümlere göre satışı İdaremizce değerlendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

MOP Kullanıcı Listeleri
(Detaylı Listeyi Ekten İndirebilirsiniz)...
MAH/KÖY AD-SOYAD ANNE -BABA ADI
Akgün - Ali ÇÖRDÜK - Bilinmiyor
Akgün - Hüseyin ÇÖRDÜK - Ali
Akgün - Hasan ÇÖRDÜK - Ali
Akgün - Mustafa ÇÖRDÜK - Halil
Akgün - Mustafa ÇÖRDÜK - Halil
Akgün - Ahmet GÖÇ - Veli
Akgün - İbrahim AYDIN - Yusuf
Akgün - Murat ÇÖRDÜK - Halil
Akgün - Mustafa AYDIN - Halil
Akgün - Mehmet AYDIN - Ahmet
Alan - Ali SOYMAZ - Abdullah
Alan - Mehmet SOYMAZ - Ahmet
Alan - Bekir SOYMAZ - Mahmut
Alan - Şükrü SOYMAZ - Ahmet
Alan - Fama SOYMAZ - Ahmet
Alan - Dursun SOYMAZ - Ahmet
Alan - Mehmet SOYMAZ - Mehmet
Alan - Ahmet SOYMAZ - Mehmet
Alan - Abdullah SOYMAZ - Mehmet
Alan - Arif SOYMAZ - Mehmet
Alan - Ahmet SOYMAZ - Mehmet
Alan - Mehmet SOYMAZ - Mehmet
Alan - Hamdi SOYMAZ - Mustafa
Alan - Ahmet SOYMAZ - Mustafa
Alan - Ahmet SOYMAZ - Mehmet
Alan - Ahmet SOYMAZ - Hamdi
Benli - Sami TEMİZ - Ali
Benli - Benli Tüzel Kişiliği
Canbolat - Semiha ÇAL - Haşim
Canbolat - Muradiye KIZILTAN - Kadir
Canbolat - Yılmaz ÇAL - Kadir
Canbolat - Hacı Ahmet ÇAL - Kadir
Canbolat - Emine YALÇIN - Kadir
Canbolat - Nihal ÇAKIR - Kadir
Çakır - Celal TÜRKYILMAZ - Salih
Çakır - Salih BOLAT - Mustafa
Çakır - İkram BOLAT - Mustafa
Çakır - Salih BOLAT - Mustafa
Çakır - İkram BOLAT - Mustafa
Çakır - Kaya BOLAT - Mustafa
Çakır - Salih BOLAT - Mustafa
Çakır - Recep BOLAT - Seyfettin
Çakır - Şemsettin BOLAT - Seyfettin
Çakır - Kenan BOLAT' - Recep
Çakır - Hacı BOLAT - Recep
Çakır - Mahmut KILINÇ - Hüseyin
Çakır - Ahmet KILINÇ - Hüseyin
Çakır - Abdurrahman BOLAT - Seyfi
Çakır - Muhlis BOLAT - Seyfi
Çakır - Fahri BOLAT - Seyfi
Çakır - Azim BOLAT - Keramettin
Çakır - Zülfikar BOLAT - Keramettin
Çakır - Dursun BOLAT - Salih
Çakır - Halil BOLAT - Salih
Çakır - Mahir BOLAT - İbrahim
Çakır - Muhittin YILMAZ - Durmuş
Çakır - Keramettin BOLAT - Davut
Çakır - Dursun BOLAT - Salih
Çakır - Halil BOLAT - Salih
Çakır - Ahmet BOLAT - Salih
Çatalan - Memet ÇETİN - Kadir
Çatalan - Kasım ŞAHİN - Hasan
Çatalan - Memet ÇETİN - Kadir
Çatalan - Hisar YILMAZ - Nazım
Çatalan - Ali SEÇKİN - Mustafa
Çatalan - Salim SEÇKİN - Mustafa
Çatalan - Memet ÇETİN - Kadir
Çatalan - Mehmet TAŞOVA - Mustafa
Çatalan - Esme ÇELİK - Recep
Çatalan - Ahmet ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Zeliha ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Hüsne ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Arife ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Mustafa ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Hatun ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Mehmet ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Abdullah ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Hanife ÇELİK - Niyazi
Çatalan - Nafi ÇELİK - Halis
Çatalan - Mustafa ÇELİK - Zekeriya
Çatalan - Dursun BOLAT - Şaban
Çatalan - Yunis BOLAT - Kamil
Çatalan - İsmail BOLAT - İbrahim
Çatalan - Rüfet BOLAT - Dursun
Çatalan - Dursun BOLAT - Şaban
Çatalan - İsmail Bolat - İbrahim
Çatalan - İbrahim BOLAT - İbrahim
Çatalan - İsa BOLAT - Mehmet
Çatalan - Veyis ATEŞ - Dursun
Çatalan - Hüseyin TAŞOVA - Ahmet
Çatalan - Mustafa TAŞOVA - Hasan
Çatalan - Hüseyin TAŞOVA - Ahmet
Çatalan - Mustafa TAŞOVA - Hasan
Çatalan - Haşim TAŞOVA - Hasan
Çatalan - Hakkı ATEŞ - Hüseyin
Çatalan - Halit COŞKUN - Hamit
Çatalan - Hasan BOLAT - Şaban
Çatalan - Ahmet COŞKUN - Hamit
Çatalan - Ömer COŞKUN - Abdullah
Çatalan - Ömer COŞKUN - Abdullah
Çatalan - Abdullah BOLAT - Mustafa
Çatalan - Rahim BOLAT - Mustafa
Çatalan - Dursun ATEŞ - Durmuş
Çatalan - Zeynel COŞKUN - Ahmet
Çatalan - Yunis BOLAT - Kamil
Çatalan - İzzet ATEŞ - Rüstem
Çatalan - Yeter BOLAT - Rüstem
Çatalan - Hasan BOLAT - Mehmet
Çatalan - Muteber BOLAT - Mehmet
Çatalan - Hatici VURAL - Mehmet
Çatalan - Necla TAŞOVA - Mehmet
Çatalan - Şengül YILDIZ - Mehmet
Çatalan - Cafer ATEŞ - Dursun
Çatalan - İsmail COŞKUN - Ahmet
Çatalan - Yeter BOLAT - Rüstem
Çatalan - Hasan BOLAT - Mehmet
Çatalan - Muteber BOLAT - Mehmet
Çatalan - Hatici VURAL - Mehmet
Çatalan - Necla TAŞOVA - Mehmet
Çatalan - Şengül YILDIZ - Mehmet
Çatalan - Nazım AYDIN - İbrahim
Çatalan - Veysel AYDIN - Ali
Çatalan - Mustafa AYDIN - Ali
Çatalan - Dursun ATEŞ - Durmuş
Çatalan - Zülfikar AKBULUT - Nazım
Çatalan - Kamil ASLAN - Memet
Çatalan - Musa AKBULUT - Hasan
Çatalan - İsa AKBULUT - Hasan
Çatalan - İsa AKBULUT - Hasan
Çatalan - Abdullah AKBAŞ - Mehmet
Çatalan - İlyas GÖKTAŞ - Mehmet
Çatalan - Durmuş DEMİR - Arif
Çatalan - Salih DEMİR - Hüsnü
Çatalan - Sebahattin DEMİR - Necip
Çatalan - Hasan ASLAN - Zabit
Çatalan - Rifat ŞAHİN - Şevki
Çatalan - Adil ASLAN - Sami
Çatalan - Mustafa ASLAN - Sami
Çatalan - Osman ASLAN - Sami
Çatalan - Kamil ASLAN - Sami
Çatalan - Ahmet BALCI - Veli
Çatalan - Kaya TEMİZ - Hüseyin
Çatalan - Arif ŞİMŞEK - Mahmut
Çatalan - Abdullah GÖKTAŞ - Azim
Çatalan - Akgül TEMİZ - Durmuş
Çatalan - İsmail BALCI - HasanZiya
Çatalan - Selahattin BALCI - Ömer
Çatalan - Kaya BALCI - Abdullah
Çatalan - Hasan COŞKUN - Mustafa
Çatalan - Ali COŞKUN - Memet
Çatalan - Behzat COŞKUN - Memet
Çatalan - Behzat COŞKUN - Memet
Çatalan - Abdullah AY - Ömer
Çerkez Fındıcak - Yusuf DER - Sabri
Çerkez Fındıcak - Hüseyin UĞUR - Zeki
Çerkez Fındıcak - Ahmet TEKİN - Rıza
Çerkez Fındıcak - Hüseyin UĞUR - Zeki
Çerkez Fındıcak - Aziz USLU - Salih
Çerkez Fındıcak - Haşim USLU - Sabri
Çerkez Fındıcak - Sami AYDIN - İshak
Çerkez Fındıcak - Sevim YÜCEL - İshak
Çerkez Fındıcak - Hayri YILMAZ - Bekir
Çerkez Fındıcak - Kazım KESKİN - Salim
Çerkez Fındıcak - Ömer AR - Yusuf
Çerkez Fındıcak - Nazire KAYA - Ahmet
Çerkez Fındıcak - Nuri KAYA - Ahmet
Çerkez Fındıcak - Cemal KAYA - Ahmet
Çerkez Fındıcak - Dursun ESER - İsmail
Çerkez Fındıcak - Hamdi AY - Hüseyin
Çerkez Fındıcak - Hamdi AY - Hüseyin
Çerkez Fındıcak - Hamdi AY - Hüseyin
Çerkez Fındıcak - Mehmet AK - Rıza
Çerkez Fındıcak - Mustafa AK - Rıza
Çerkez Fındıcak - Bektaş CAN - Rıza
Çerkez Fındıcak - Hayri YILMAZ - Bekir
Çerkez Fındıcak - Gülsen DER - Şevket
Çerkez Fındıcak - Hacı Osman KAYA - Şevket
Çerkez Fındıcak - Gültan COŞGUN - Şevket
Çerkez Fındıcak - Meliha DUMAN - Şevket
Çerkez Fındıcak - Nebiha ERTAN - Şevket
Çerkez Fındıcak - Seniha ARMAĞAN - Şevket
Çerkez Fındıcak - Hacı KAYA - Şevket
Dokuzçam - ZehraYILDIRIM - Halis
Dokuzçam - Mehmet TAŞOVA - Hüseyin
Dokuzçam - Kaya BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Mehmet ARSLAN - Mehmet
Dokuzçam - Saladdin ÖNAL - Aziz
Dokuzçam - 2/3 hisse Salih ARSLAN - Ali
Dokuzçam - 1/3 hisse Saliç ARSLAN - Ali
Dokuzçam - Fahrettin YILDIZ - Akgül
Dokuzçam - Yunis ARSLAN - Ömer
Dokuzçam - Salih YILDIZ - Akgül
Dokuzçam - Salahattin YILDIZ - Akgül
Dokuzçam - Yunis ARSLAN - Ömer
Dokuzçam - Ahmet ERDÖNMEZ - Selim
Dokuzçam - Ayşe ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Hacı ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Ahmet ASLAN - Yakup
Dokuzçam - Hamit ASLAN - Yakup
Dokuzçam - Hacı ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Sabri ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Tahir ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Salih ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Selim ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Sadettin ERDÖNMEZ - Ömer
Dokuzçam - Müyami TÜRKYILMAZ - Hüseyin
Dokuzçam - Ömer ARSLAN - Durmuş
Dokuzçam - Ömer BALCI - Abdullah
Dokuzçam - Dursun BOLAT - Mustafa
Dokuzçam - Salih BOLAT - Mustafa
Dokuzçam - Adem BOLAT - Mustafa
Dokuzçam - Fadime BOLAT - Mustafa
Dokuzçam - Mine YILDIZ - Mustafa
Dokuzçam - 2/3 hisse Salih ARSLAN - Ali
Dokuzçam - 1/3 hisse Saliç ARSLAN - Ali
Dokuzçam - Muhittin BOLAT - Süleyman
Dokuzçam - Saliç BOLAT - Süleyman
Dokuzçam - Havva BOLAT - Süleyman
Dokuzçam - Selahattin ARSLAN - Durmuş
Dokuzçam - Hamdi TÜRKYILMAZ - Ali
Dokuzçam - İsa BALCI - Dursun
Dokuzçam - Zeynep BOLAT - Veli
Dokuzçam - Hamide ÇELİK - Ahmet
Dokuzçam - Kaya BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Osman BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Musa BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Memet BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Alaattin BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Selahattin BOLAT - Ahmet
Dokuzçam - Mustafa YILDIRIM - Hüseyin
Dokuzçam - Ahmet DEMİR - Osman
Dokuzçam - Hulusi DEMİR - Osman
Dokuzçam - Bilal DEMİR - Osman
Dokuzçam - Hidayet DEMİR - Osman
Dokuzçam - Saladdin ÖNAL - Aziz
Dokuzçam - Kaya TÜRKYILMAZ - Ali
Dokuzçam - Hacı TÜRKYILMAZ - Ali
Dokuzçam - Salih BOLAT - Mustafa
Dokuzçam - Ahmet BOLAT - Salih
Dokuzçam - Mehmet BOLAT - Mustafa
Dokuzçam - Ahmet DEMİR - Mustafa
Dokuzçam - Halil DEMİR - Mustafa
Dokuzçam - Salih DEMİR - Mustafa
Dokuzçam - Arife ÇELİK - Mustafa
Dokuzçam - Selahattin ÖNAL - Aziz
Dokuzçam - Sadettin ÖNAL - Aziz
Dokuzçam - İzzet DEMİR - Halil
Dokuzçam - Hidayet DEMİR - Osman
Dokuzçam - Saffet ÇELİK - Ali
Dokuzçam - Hulusi DEMİR - Osman
Dokuzçam - Salim DEMİR - Mustafa
Dokuzçam - Hulusi DEMİR - Osman
Dokuzçam - Hulusi DEMİR - Osman
Dokuzçam - Mustafa TÜRKYILMAZ - Yunis
Dokuzçam - Hasan ÖZTÜRK - Bekir
Dokuzçam - Mustafa ÖZTÜRK - Bekir
Dokuzçam - Hasan Öztürk - Bekir
Dokuzçam - Sefer Öztürk - Bekir
Dokuzçam - Şerafettin Öztürk - Bekir
Dokuzçam - Osman ÖZTÜRK - Hasan
Dokuzçam - Salih ÖZTÜRK - Yakup
Dokuzçam - Hasan Öztürk - Bekir
Dokuzçam - Ramazan ÇELİK - Saffet
Dokuzçam - Seyfettin ÖNAL - Aziz
Dokuzçam - Mustafa TÜRKYILMAZ - Yunis
Endikpınar - Bayram KAFALI - Ali
Endikpınar - Selahattin KAFALI - Faik
Endikpınar - Recep ARSLAN - Abdurrahman
Endikpınar - Musa ARSLAN - Abdurrahman
Endikpınar - Muharrem ARSLAN - Abdurrahman
Endikpınar - Recep ARSLAN - Abdurrahman
Endikpınar - Musa ARSLAN - Abdurrahman
Endikpınar - Muharrem ARSLAN - Abdurrahman
Gümüşalan - Sabri ÖZSAYIN - Mustafa
Gümüşalan - Fadime DÜNDAR - Mustafa
Gümüşalan - Bahri ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Fahri ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Abdullah ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Hanife ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Hatun ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Nezük ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Fadime ŞENEL - Kamil
Gümüşalan - Emine SÖNMEZ - Kamil
Gümüşalan - Yeter DÜNDAR - Kamil
Gümüşalan - Mehmet DÜNDAR - Kamil
Gümüşalan - Murat DÜNDAR - Kamil
Gümüşalan - Mevlüde ÖZSAYIN - Kamil
Gümüşalan - Hatice TEMİZ - Kamil
Gümüşalan - Sabri ÖZSAYIN - Mustafa
Gümüşalan - Fahrettin ALTUNTAŞ - Davut
Gümüşalan - Sabri ÖZSAYIN - Mustafa
Gümüşalan - Fadime DÜNDAR - Mustafa
Gümüşalan - Bahri ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Fahri ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Abdullah ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Hanife ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Hatun ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Nezük ÖZSAYIN - Kani
Gümüşalan - Durmuş ALTUNTAŞ - Durmuş
Gümüşalan - Salih YILDIRIM - Ahmet
Gümüşalan - Veysel YILDIRIM - Salih
Gümüşalan - Hamit ÖZTÜRK - Niyazi
Gümüşalan - Bekir DEMİR - Hüseyin
Gümüşalan - Hüseyin ÖZSOY - Bekir
Gümüşalan - Naci ÖZSOY - Bekir
Gümüşalan - Fadime ALTUNTAŞ - Bekir
Gümüşalan - Salih ÖZSOY - Hüseyin
Gümüşalan - Hurşut ALTUNTAŞ - Durmuş
Gümüşalan - Mevlüde TORUN - Bekir
Gümüşalan - Mahir TORUN - Adil
Gümüşalan - Bekir TORUN - Adil
Gümüşalan - Arife TORUN - Adil
Gümüşalan - Ayfer TORUN - Adil
Gümüşalan - Ahmet ÖZTÜRK - Mustafa
Gümüşalan - Muttalip ÖZTÜRK - Mustafa
Gümüşalan - İlhami ÖZTÜRK - Mustafa
Gümüşalan - Fadime ÖZTÜRK - Mustafa
Gümüşalan - Sündüs ÖZTÜRK - Mustafa
Gümüşalan - Meliha TEMİZ - Mustafa
Gümüşalan - Sıdıka ÇAKIR - Mustafa
Gümüşalan - Hamide ÖZSOY - Mustafa
Gümüşalan - Sadettin ALTUNTAŞ - Davut
Gümüşalan - Bahattin ALTUNTAŞ - Davut
Gümüşalan - Fahrettin ALTUNTAŞ - Davut
Gümüşalan - Durmuş DÜNDAR - Osman
Gümüşalan - Ahmet BALABAN - İzzet
Gümüşalan - Ahmet BALABAN - İzzet
Gümüşalan - Tahsin DÜNDAR - Salih
Gümüşalan - Muttalip ÖZTÜRK - Mustafa
Gümüşalan - Sami TEMİZ - Bekir
Gümüşalan - Hisar TEMİZ - Bekir
Gümüşalan - Ömer BALABAN - İzzet
Gümüşalan - Mehmet KÖKTÜRK - Mahir
Gümüşalan - Hasan KÖKTÜRK - Mahir
Gümüşalan - Salih TEMİZ - Şevki
Gümüşalan - Ahmet ŞENEL - Mehmet
Gümüşalan - Nurettin TEMİZ - Şevki
Gümüşalan - Seyfettin TEMİZ - şevket
Gümüşalan - Gümüşalan Tüzel Kişiliği -
Gümüşalan - Ahmet KORKMAZ - Salih
Gümüşalan - Mahir KÖKTÜRK - Mehmet
Gümüşalan - Mustafa ÖZSAYIN - Ahmet
Gümüşalan - Mehmet DÜNDAR - Kamil
Gümüşalan - Şakir TEMİZ - Hüseyin
Gümüşalan - Şakir TEMİZ - Hüseyin
Gümüşalan - Tahsin DÜNDAR - Salih
Gümüşalan - Fadime DÜNDAR - Hasan
Gümüşalan - Mehmet DÜNDAR - Ali Osman
Gümüşalan - Gülüş DÜNDAR - Ali Osman
Gümüşalan - Fadime BALABAN - Ali Osman
Gümüşalan - Hamide TORUN - Ali Osman
Gümüşalan - Mevlüde KÖKTÜRK - Ali Osman
Gümüşalan - Durmuş DÜNDAR - Osman
Gümüşalan - Sadettin TEMİZ - Şevki
Gümüşalan - Hamdi ATUNTAŞ - Seyit
Gümüşalan - Şehri TEMİZ - Hüseyin
Gümüşalan - Cevat ÖZDEMİR - Mustafa
Gümüşalan - Mustafa YAYLACI - Mehmet
Gümüşalan - Mustafa YAYLACI - Mehmet
Gümüşalan - İdris ÖZYURT - Rıza
Gümüşalan - Hamdi KARAKAŞ - Hamdi
Gümüşalan - Hamdi KARAKAŞ - Hamdi
Gümüşalan - Tahsin DÜNDAR - Salih
Gümüşalan - Celal YIĞMAN - Hacı
Gümüşalan - Fadime SİNOPLU - Kamil
Gümüşalan - Mevlüde ERDEM - Hamdi
Gümüşalan - Veysel YILDIRIM - Salih
Gümüşalan - Duran YILDIRIM - Ahmet
Gümüşalan - Bedrettin YILDIRIM - Sabri
Gümüşalan - Halis GÖKTÜRK - Faik
Gümüşalan - Salih YILDIRIM - Ahmet
Gümüşalan - Mehmet YILDIRIM - Sabri
Gümüşalan - Kadir ÖZSOY - Mustafa
Gümüşalan - Kadir ÖZSOY - Mustafa
Gümüşalan - Ahmet BATUR - Ömer
Gümüşalan - Mehmet BATUR - Ömer
Gümüşalan - Osman BATUR - Ömer
Gümüşalan - Pembe BAKIR - Ömer
Gümüşalan - Durmuş DEMİREZEN - Hasan
Gümüşalan - Alim DEMİR - Hüseyin
Gümüşalan - Ali ÜNVER - Mehmet
Gümüşalan - Alim DEMİR - Hüseyin
Gümüşalan - Enver ÜNVER - Mehmet
Gümüşalan - Mustafa DEMİREZEN - Şükrü
Gümüşalan - Hasan TEMİZ - Şevki
Gümüşalan - Fadime AKSOY - Tahsin
Gümüşalan - Cevahir SİNOPLU - Tahsin
Gümüşalan - İbrahim DÜNDAR - Tahsin
Gümüşalan - Osman DÜNDAR - Tahsin
Gümüşalan - Celal YIĞMAN - Hacı
Gümüşalan - Emin YILMAZ - Mustafa
Gümüşalan - Emin YILMAZ - Mustafa
Gümüşalan - Mehmet KARAKAŞ - Mustafa
Gümüşalan - Ömer KARADEMİR - Osman
Gümüşalan - Cemal KARADEMİR - Mehmet
Gümüşalan - Mustafa KARADEMİR - Mehmet
Gümüşalan - Cafer KARADEMİR - Osman
Gümüşalan - Cafer KARADEMİR - Osman
Gümüşalan - Ahmet KARADEMİR - Mehmet
Gümüşalan - Hacı Ömer ÖZDEMİR - Durmuş
Gümüşalan - Memet YILMAZ - Şevket
Gümüşalan - Saffet GÖKTÜRk - Ali
Gümüşalan - Ahmet TORUN - Hamdi
Gümüşalan - Fikri TORUN - Hamdi
Gümüşalan - Kamil TORUN - Hamdi
Gümüşalan - Ali ÖZSAYIN - Kamil
Gümüşalan - Mustafa Kemal ŞEN - Mustafa
Gümüşalan - Murat TORUN - Hamdi
Gümüşalan - Osman BATUR - Ömer
Gümüşalan - Seyfettin ERDEM - İzzet
Gümüşalan - Talip ÖZSOY - Halil İbrahim
Gümüşalan - Hacı Mahir ÖZSOY - Sabri
Gümüşalan - Süleyman ÖZSOY - Salih
Gümüşalan - Salih GÖKTÜRK - İbrahim
Gümüşalan - Fadime ÜNLÜ - Mahir
Gümüşalan - Aydın TAHMİSÇİOĞLU - Şevket
Gümüşalan - Sermet TAHMİSÇİOĞLU - Şevket
Gümüşalan - Sezayi TAHMİSÇİOĞLU - Şevket
Gümüşalan - Ahmet TAHMİSÇİOĞLU - Şevket
Gümüşalan - Sedat TAHMİSÇİOĞLU - Şevket
Gümüşalan - Sebahattin TAMİSÇİOĞLU - Şevket
Hacıali - Necati KOÇ - Nuri
İverönü - Mehmet DENİZ - İhsan
İverönü - Aydın DENİZ - Recep
İverönü - Selahattin DENİZ - Recep
İverönü - Osman BALCI - Rıza
İverönü - Sakine BALCI - Osman
İverönü - Reşat DOĞAN - Sait
İverönü - Fehmi SEÇKİN - Musa
İverönü - Hüseyin BARUT - Musa
İverönü - Sami KURU - Mahir
İverönü - Ali KURU - Mahir
İverönü - Aydın DENİZ - Recep
İverönü - Selahattin DENİZ - Recep
İverönü - Osman BALCI - Rıza
İverönü - Sakine BALCI - Osman
Kale - Salih KAPLAN - Halit
Kale - Erkan BALCI - Ahmet
Kale - Hanifi DOĞAN - Fevzi
Kale - Adnan ERDÖNMEZ - Osman
Kale - İsmail SİNOP - Osman
Kale - Dursun DOĞAN - Hakkı
Kale - Emine AKTAŞ - Mehmet
Kale - Kale Tüzel Kişiliği - -
Kale - Fahri BALCI - Adil
Kale - Nazım DOĞAN - Kazım
Kale - Kale Tüzel Kişiliği - -
Kartosman - Osman GÖKTAŞ - Çakır
Kartosman - İsmet GÖKTAŞ - Çakır
Kartosman - Sami GÖKTAŞ - Çakır
Kartosman - Hasan ŞIK - Ahmet
Keçeci - Ali TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hasan TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Hasan
Keçeci - Arife TEMİZ - Hasan
Keçeci - Selime YİĞİT - Hasan
Keçeci - Ali TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hasan TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Hasan
Keçeci - Arife TEMİZ - Hasan
Keçeci - Selime YİĞİT - Hasan
Keçeci - Ali TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hasan TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Hasan
Keçeci - Arife TEMİZ - Hasan
Keçeci - Selime YİĞİT - Hasan
Keçeci - Ali TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hasan TEMİZ - Hasan
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Hasan
Keçeci - Arife TEMİZ - Hasan
Keçeci - Selime YİĞİT - Hasan
Keçeci - Ali TEPE - Mahmut
Keçeci - Salih ŞAHİN - Ali
Keçeci - Keçeci Tüzel Kişiliği. -
Keçeci - Fevzi ERARSLAN - Esat
Keçeci - Hüseyin ERARSLAN - Esat
Keçeci - Celal ERARSLAN - Esat
Keçeci - Hüssem ERARSLAN - Esat
Keçeci - Celal ERARSLAN - Esat
Keçeci - Ali YİĞİT - Sadık
Keçeci - Salih ŞAHİN - Ali
Keçeci - Hasan TEMİZ - Hasan
Keçeci - Zeynep KOÇ - Veli
Keçeci - Sadık KOÇ - Mustafa
Keçeci - Hasan KOÇ - Mustafa
Keçeci - Menevşe KOÇ - Mustafa
Keçeci - Hüseyin KOÇ - Mustafa
Keçeci - Mahmut KOÇ - Mustafa
Keçeci - Sati CAN - Mustafa
Keçeci - Muhsin PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Zeki PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Nuri PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Muharrem PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Hacı İbrahim PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Şenel PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Sadık PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Kasım UMUT - Mehmet Ali
Keçeci - Ali KAYA - Hasan
Keçeci - Emin PEHLİVAN - Cafer
Keçeci - Sadık GÜNEŞ - İbrahim
Keçeci - Mehmet GÜRBÜZ - Hüseyin
Keçeci - Mahmut TEPE - Ali
Keçeci - Fevzi ERARSLAN - Esat
Keçeci - Durmuş TEPE - Mustafa
Keçeci - Musa GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Mustafa GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Sadık GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Sadık KAYA - Gani
Keçeci - Kazım KAYA - Gani
Keçeci - Saliç AYDIN - Gani
Keçeci - Fadik KAYA - Mahmut
Keçeci - Aziz KAYA - Ali
Keçeci - Dursun KAYA - Ali
Keçeci - Huma KAYA - Ali
Keçeci - Fatma ÇOBAN - Ali
Keçeci - Kasım KAYA - Halil
Keçeci - Zeynep KOÇ - Veli
Keçeci - Sadık KOÇ - Mustafa
Keçeci - Hasan KOÇ - Mustafa
Keçeci - Menevşe KOÇ - Mustafa
Keçeci - Hüseyin KOÇ - Mustafa
Keçeci - Mahmut KOÇ - Mustafa
Keçeci - Sati CAN - Mustafa
Keçeci - Sati KOÇ - İbrahim
Keçeci - Asım KOÇ - Sadık
Keçeci - Dürdan KOÇ - Sadık
Keçeci - Gülseren KOÇ - Sadık
Keçeci - Halil BOZKAYA - Kadir
Keçeci - Hüseyin BOZKAYA - Kadir
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Hasan
Keçeci - İsmail TEMİZ - Sadık
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Sadık
Keçeci - Duran TEMİZ - Sadık
Keçeci - Şehriban TEMİZ - Sadık
Keçeci - Döndü TEMİZ - Sadık
Keçeci - Niyazi ERARSLAN - Kasım
Keçeci - Cemal BOLAT - Rıza
Keçeci - Fadik BOLAT - Mehmet
Keçeci - Sevgi BOLAT - Sadık
Keçeci - Tülay BOLAT - Sadık
Keçeci - Zehra BOLAT - Sadık
Keçeci - Zeynep BOLAT - Sadık
Keçeci - Sevda BOLAT - Sadık
Keçeci - Döne BOLAT - Sadık
Keçeci - Yeter BOLAT - Sadık
Keçeci - Emin PEHLİVAN - Cafer
Keçeci - Kemal KOÇ - Ali
Keçeci - Musa CAN - Mahmut
Keçeci - Dursun CAN - Mahmut
Keçeci - Duran CAN - Mahmut
Keçeci - Sadık GÜNEŞ - Zeynel
Keçeci - Rıza KAYA - Mustafa
Keçeci - Fikriye KAYA - Cafer
Keçeci - Ahmet KAYA - Dursun
Keçeci - Hüseyin KAYA - Dursun
Keçeci - Aysel KAYA - Dursun
Keçeci - Sati PEHLİVAN - Dursun
Keçeci - Sultan GÜRBÜZ - Dursun
Keçeci - Veli AY - Sadık
Keçeci - Ali EKİNCİ - Ali
Keçeci - Ali EKİNCİ - Hasan
Keçeci - İbrahim EKİNCİ - Hasan
Keçeci - Hemil GÖZGÖZ - Salih
Keçeci - Hüsne KOÇ - Ali
Keçeci - Dursen KOÇ - Ali
Keçeci - Döndü KOÇ - Ali
Keçeci - Nazmiye KOÇ - Ali
Keçeci - Binnaz KOÇ - Ali
Keçeci - Mustafa KOÇ - Ali
Keçeci - Makbule ŞAHİN - Ali
Keçeci - Sati ŞAHİN - Ali
Keçeci - Cemal KOÇ - Ali
Keçeci - Sadık PEHLİVAN - Bektaş
Keçeci - Cennet GÜRBÜZ - Hüseyin
Keçeci - Cemal GÜRBÜZ - Ali
Keçeci - Duran GÜRBÜZ - Ali
Keçeci - Hüseyin BOLAT - Sadık
Keçeci - Arslan ARSLAN - Apbas
Keçeci - Hüseyin KAYA - Dursun
Keçeci - Ahmet KAYA - Dursun
Keçeci - Rıza ARSLAN - Dursun
Keçeci - Kasım KAYA - Halil
Keçeci - Dursun ARSLAN - Sadık
Keçeci - Bayram TEPE - Seyit Ali
Keçeci - Ali TEPE - Seyit Ali
Keçeci - Halil İbrahim TEPE - Seyit Ali
Keçeci - Hasan Hüseyin TEPE - Seyit Ali
Keçeci - Gülsüm TEPE - Seyit Ali
Keçeci - Hürü TEMİZ - Seyit Ali
Keçeci - Hatice ÇAM - Seyit Ali
Keçeci - Fadime GÜNEŞ - Seyit Ali
Keçeci - Şehriban TEPE - Seyit Ali
Keçeci - Sadık KAYA - Gani
Keçeci - Kazım KAYA - Gani
Keçeci - Saliç AYDIN - Gani
Keçeci - Sadık KAYA - Gani
Keçeci - Kazım KAYA - Gani
Keçeci - Saliç AYDIN - Gani
Keçeci - Fadik KAYA - Mahmut
Keçeci - Aziz KAYA - Ali
Keçeci - Dursun KAYA - Ali
Keçeci - Huma KAYA - Ali
Keçeci - Fatma ÇOBAN - Ali
Keçeci - Mustafa GÖZGÖZ - Veli
Keçeci - Ali YILMAZ - Sadık
Keçeci - Fatma KOÇ - Sadık
Keçeci - Mahmut GÖZGÖZ - Salih
Keçeci - Hasan GÖZGÖZ - Veli
Keçeci - Halil GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Ali ÇAM - Hüseyin
Keçeci - Rıza ÇAM - Hüseyin
Keçeci - Halil GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Güllü ÇAM - Hasan
Keçeci - Hüseyin ÇAM - Mustafa
Keçeci - Hatice ÇAM - Seyit
Keçeci - Fadik ERASLAN - Mustafa
Keçeci - Rıza ERGİNTÜRK - Sadık
Keçeci - Alime KAYA - Mahmut
Keçeci - Yusuf ÇELEBİ - Hasan
Keçeci - Hacıhatun ERSARSLAN - Hasan
Keçeci - Arslan ARSLAN - Apbas
Keçeci - Mustafa GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Sadık GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Mehmet GÜRBÜZ - Hüseyin
Keçeci - Senem GÜRBÜZ - Rıza
Keçeci - Sadık GÜRBÜZ - Kaya
Keçeci - Cafer GÜRBÜZ - Kaya
Keçeci - Pehlivan GÜRBÜZ - Kaya
Keçeci - Senem GÜRBÜZ - Kaya
Keçeci - Suna GÜRBÜZ - Kaya
Keçeci - Sultan GÜRBÜZ - Kaya
Keçeci - Fadik ERASLAN - Ali
Keçeci - Efendi ERARSLAN - Kazım
Keçeci - Asiye ERARSLAN - Kazım
Keçeci - Yeter ERARSLAN - Kazım
Keçeci - Pamuk ERARSLAN - Kazım
Keçeci - Songül ERARSLAN - Kazım
Keçeci - Mustafa ERARSLAN - Kasım
Keçeci - Hüssem ERARSLAN - Esat
Keçeci - Reşide ERARSLAN - Hacı Ahmet
Keçeci - Ali İhsan ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Bektaş ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Halil ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Cengiz ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Yücel ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Suna ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Celal ERARSLAN - Esat
Keçeci - Hüseyin TEMİZ - Hasan
Keçeci - Arslan ARSLAN - Apbas
Keçeci - Elif CAN - Sadık
Keçeci - Durmuş CAN - Sadık
Keçeci - Bektaş CAN - Sadık
Keçeci - Saliç CAN - Sadık
Keçeci - Ali CAN - Sadık
Keçeci - Sati YILMAZ - Sadık
Keçeci - Hatice UMUT - Salih
Keçeci - Mahmut UMUT - Hasan
Keçeci - Rıza UMUT - Hasan
Keçeci - Ali UMUT - Hasan
Keçeci - Satılmış UMUT - Hasan
Keçeci - Musa YILDIZ - Rıza
Keçeci - Mahmut YILDIZ - Rıza
Keçeci - Fadik GÜNEŞ - Rıza
Keçeci - Zülfi CAN - Rıza
Keçeci - Mehmet DİNÇ - Hasan
Keçeci - Hürü DİNÇ - Hasan
Keçeci - Fatma TEMİZ - Mehmet
Keçeci - Hasan GÜNEŞ - Mehmet
Keçeci - Ali GÜNEŞ - Hasan
Keçeci - Mehmet GÜNEŞ - Hasan
Keçeci - Döndü GÜNEŞ - Hasan
Keçeci - Rıza GÜNEŞ - Hasan
Keçeci - Nazik GÜNEŞ - Hasan
Keçeci - Fadime ASLAN - Hasan
Keçeci - İsmihan ASLAN - Hasan
Keçeci - Memet TOSUN - Veli
Keçeci - Kasım UMUT - Mehmet Ali
Keçeci - Hatice UMUT - Salih
Keçeci - Mahmut UMUT - Hasan
Keçeci - Rıza UMUT - Hasan
Keçeci - Ali UMUT - Hasan
Keçeci - Satılmış UMUT - Hasan
Keçeci - Zeynep DİNÇ - Mehmet
Keçeci - Dursun DİNÇ - Hüseyin
Keçeci - Durmuş DİNÇ - Hüseyin
Keçeci - Fadik DİNÇ - Hüseyin
Keçeci - Hatice ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Zeynep DİNÇ - Mehmet
Keçeci - Dursun DİNÇ - Hüseyin
Keçeci - Durmuş DİNÇ - Hüseyin
Keçeci - Fadik DİNÇ - Hüseyin
Keçeci - Hatice ERARSLAN - Hüseyin
Keçeci - Hasan DİNÇ - Mehmet
Keçeci - İbrahim ATICI - Memet
Keçeci - Hasan GÜNEŞ - Mehmet
Keçeci - Kaya ARSLAN - Rıza
Keçeci - Durmuş ERGİNTÜRK - Sadık
Keçeci - Kasım GÖZGÖZ - Rıza
Keçeci - Rıza GÖZGÖZ - Rıza
Keçeci - Kasım KAYA - Halil
Keçeci - Rıza ERGİNTÜRK - Sadık
Keçeci - Rıza KAYA - Mustafa
Keçeci - Ali KAYA - Hasan
Keçeci - Duran KAYA - İbrahim
Keçeci - Hasan KAYA - İbrahim
Keçeci - Kenan KAYA - İbrahim
Keçeci - Selahattin ERGİNTÜRK - Rıza
Keçeci - Mehmet TEKE - İbrahim
Keçeci - Gülsüm GÜNEŞ - İbrahim
Keçeci - Ahmet AYDIN - Sadık
Keçeci - Ali GÖZGÖZ - Mustafa
Keçeci - Sadık AYDIN - Hasan
Keçeci - Dursun AYDIN - Hasan
Keçeci - Sati ERARSLAN - Veli
Keçeci - Mustafa ERARSLAN - Kasım
Keçeci - Rıza ERARSLAN - Esat
Keçeci - Rıza CAN - Sadık
Keçeci - Musa CAN - Mahmut
Keçeci - Dursun CAN - Mahmut
Keçeci - Duran CAN - Mahmut
Keçeci - Rıza CAN - Hüseyin
Keçeci - Mehmet CAN - Hüseyin
Keçeci - Niyazi CAN - Hüseyin
Keçeci - Sadık CAN - Hüseyin
Keçeci - Ahmet KAYA - Davut
Keçeci - Güllü ÇAM - Hasan
Keçeci - Hüseyin ÇAM - Mustafa
Keçeci - Hatice ÇAM - Mustafa
Keçeci - Fadik ERASLAN - Mustafa
Keçeci - Ali EKİNCİ - Hasan
Keçeci - İbrahim EKİNCİ - Hasan
Keçeci - Fadime CAN - Mustafa
Keçeci - Fatma YILMAZ - Mustafa
Keçeci - Döndü GÜRBÜZ - Mustafa
Keçeci - Ali ÇETİN - Mehmet
Keçeci - Hüseyin ARSLAN - Sadık
Keçeci - Mustafa GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Gülsüm GÜRBÜZ - Hamdullah
Keçeci - Sadık GÜRBÜZ - Rıza
Keçeci - Dursun GÜRBÜZ - Rıza
Keçeci - Dürdane PELİT - Rıza
Keçeci - Dursen ÇELEBİ - Rıza
Keçeci - Hatice KAYA - Rıza
Keçeci - Hemil GÖZGÖZ - Salih
Keçeci - Hatice UMUT - Salih
Keçeci - Mahmut UMUT - Hasan
Keçeci - Rıza UMUT - Hasan
Keçeci - Ali UMUT - Hasan
Keçeci - Satılmış UMUT - Hasan
Keçeci - Güllü ÇAM - Hasan
Keçeci - Hüseyin ÇAM - Mustafa
Keçeci - Hatice ÇAM - Mustafa
Keçeci - Fadik ERASLAN - Mustafa
Keçeci - Kasım UMUT - MehmetAli
Keçeci - Hürdes BOLAT - Mehmet
Keçeci - Cemal BOLAT - Rıza
Keçeci - Fadime KAYA - Rıza
Keçeci - Sakine KAYA - Rıza
Keçeci - Fadik BOLAT - Mehmet
Keçeci - Sevgi BOLAT - Sadık
Keçeci - Tülay BOLAT - Sadık
Keçeci - Zehra BOLAT - Sadık
Keçeci - Zeynep BOLAT - Sadık
Keçeci - Sevda BOLAT - Sadık
Keçeci - Döne BOLAT - Sadık
Keçeci - Yeter - Sadık
Keçeci - Mahmut KOÇ - Mustafa
Keçeci - Hasan GÜNEŞ - Mehmet
Keçeci - Rıza GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Hasan GÜNEŞ - Mehmet
Keçeci - Sadık GÜNEŞ - Zeynel
Keçeci - Fadik GÜNEŞ - Rıza
Keçeci - Emine GÜNEŞ - Ali
Keçeci - Kadriye GÜNEŞ - Ali
Keçeci - Fadime ŞAHİN - Ali
Keçeci - Halil GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Cemal GÜRBÜZ - Ali
Keçeci - Duran GÜRBÜZ - Ali
Keçeci - Mehmet GÜRBÜZ - Hüseyin
Keçeci - Mehmet TEKE - İbrahim
Keçeci - Gülsüm GÜNEŞ - İbrahim
Keçeci - Ali EKİNCİ - Hasan
Keçeci - İbrahim EKİNCİ - Hasan
Keçeci - Ali EKİNCİ - Hasan
Keçeci - İbrahim EKİNCİ - Hasan
Keçeci - Musa GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Mustafa GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Sadık GÜRBÜZ - Nuri
Keçeci - Salih KAYA - Ali
Keçeci - Süleyman KAYA - İbrahim
Keçeci - Mustafa ERARSLAN - Kasım
Keçeci - Elvan PELİT - Ali
Keçeci - Hasan TEPE - Ahmet
Keçeci - Hüseyin BOZKAYA - Kadir
Keçeci - Halil BOZKAYA - Kadir
Keçeci - Durmuş PELİT - Ali
Keçeci - İbrahim PELİT - Ali
Keçeci - Satılmış DAL - Aziz
Keçeci - Mahmut DAL - Ali
Keçeci - Hafize PINAR - Ali
Keçeci - Emine DAL - Ali
Keçeci - Veysel DAL - İbrahim
Keçeci - Feride DAL - İbrahim
Keçeci - Aziz DAL - İbrahim
Keçeci - Hatice PEHLİVAN - Sadık
Keçeci - Hasan PEHLİVAN - İsmail
Keçeci - Ali PEHLİVAN - İsmail
Keçeci - Sadık PEHLİVAN - İsmail
Keçeci - Gülsen PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Murat PEHLİVAN - Kaya
Keçeci - İbrahim PEHLİVAN - Haydar
Keçeci - Cafer PEHLİVAN - Haydar
Keçeci - Mustafa PEHLİVAN - Emin
Keçeci - Ayşe PEHLİVAN - Sadık
Keçeci - Satılmış PEHLİVAN - Mehmet
Keçeci - Süleyman PEHLİVAN - Mehmet
Keçeci - Hamdullah PEHLİVAN - Mehmet
Keçeci - Sati YİĞİT - Mehmet
Keçeci - Ali PEHLİVAN - Sadık
Keçeci - Haydar TEMİZ - Bektaş
Keçeci - Yakup YILMAZ - Mustafa
Keçeci - Rıza YILMAZ - Mustafa
Keçeci - Sati ERARSLAN - Mustafa
Keçeci - Fadime YİĞİT - Mustafa
Keçeci - Sadık ÇETİN - Mahmut
Keçeci - Ali ÇETİN - Mehmet
Keçeci - Ali TEMİZ - Hasan
Keçeci - Mahmut YİĞİT - Hüseyin
Keçeci - Alaattin YİĞİT - Hüseyin
Keçeci - Selime YİĞİT - Hasan
Keçeci - Hüseyin YİĞİT - Hasan
Keçeci - Ahmet YİĞİT - Hasan
Keçeci - Güler TEMİZ - Sadık
Keçeci - Gülsafa TEMİZ - Sadık
Keçeci - Ali TEMİZ - Hasan
Keçeci - Fadime KAYA - Mahmut
Keçeci - Süleyman KAYA - İbrahim
Keçeci - Duran KAYA - İbrahim
Keçeci - Hasan KAYA - İbrahim
Keçeci - Kazım KAYA - İbrahim
Keçeci - Kenan KAYA - İbrahim
Keçeci - Fadime KAYA - Mahmut
Keçeci - Süleyman KAYA - İbrahim
Keçeci - Duran KAYA - İbrahim
Keçeci - Hasan KAYA - İbrahim
Keçeci - Kazım KAYA - İbrahim
Keçeci - Kenan KAYA - İbrahim
Keçeci - Fikriye KAYA - Cafer
Keçeci - Sati PEHLİVAN - Dursun
Keçeci - Ahmet KAYA - Dursun
Keçeci - Hüseyin KAYA - Dursun
Keçeci - Aysel KAYA - Dursun
Keçeci - Sultan GÜRBÜZ - Dursun
Keçeci - Rıza KAYA. - Mustafa
Keçeci - Memet DİNÇ - Hasan
Keçeci - Hüseyin DEMİRCİ - Hüseyin
Keçeci - İbrahim ATICI - Memet
Keçeci - Rıza ÇETİN - Sadık
Keçeci - Sefer ÇETİN - Sadık
Keçeci - Rıza ÇETİN - Sadık
Keçeci - Ali ÇETİN - Memet
Keçeci - Kılıç PEHLİVAN - İbrahim
Keçeci - Sadık GÜNEŞ - İbrahim
Keçeci - İsmail GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Halil GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Rıza GÜNEŞ - Bektaş
Keçeci - Hatice PEHLİVAN - Sadık
Keçeci - Hasan PEHLİVAN - İsmail
Keçeci - Ali PEHLİVAN - İsmail
Keçeci - Sadık PEHLİVAN - Ali
Keçeci - Gülsen PEHLİVAN - Kaya
Keçeci - Murat PEHLİVAN - Kaya
Keçeci - Cafer PEHLİVAN - Haydar
Keçeci - Cafer PEHLİVAN - Haydar
Keçeci - Elif CAN - Sadık
Keçeci - Durmuş CAN - Sadık
Keçeci - Bektaş CAN - Sadık
Keçeci - Saliç CAN - Sadık
Keçeci - Ali CAN - Sadık
Keçeci - Sati YILMAZ - Sadık
Kırıkgüney - Remzi ÇOŞKUN - Kaya
Kırıkgüney - Mehmet ÇELİK - Hasgül
Kırıkgüney - Hasan KARAYAKA - Mustafa
Kırıkgüney - Dursun KARAYAKA - Ziya
Kırıkgüney - Ahmet KARAYAKA - Mehmet
Kırıkgüney - Osman BULUT - Ahmet
Kırıkgüney - İdris KARAYAKA - Ali
Kırıkgüney - Seyit KARAYAKA - Mustafa
Kırıkgüney - Ahmet ÇELİK - Bilinmiyor
Kırıkgüney - Hüseyin ÇELİK - Ahmet
Kırıkgüney - Emine BULUT - Mehmet
Kırıkgüney - Hasan BULUT - Ahmet
Kırıkgüney - Hakkı GÖKTAŞ - Yunis
Kırıkgüney - Niyazi GÖKTAŞ - Teyfik
Kırıkgüney - Niyazi GÖKTAŞ - Teyfik
Kırıkgüney - Ferhat GÖKTAŞ - Hacı
Kırıkgüney - Saffet GÖKTAŞ - Niyazi
Kırıkgüney - Sebahattin GÖKTAŞ - Süleyman
Kırıkgüney - Rıza GÖKTAŞ - Teyfik
Kırıkgüney - Salim GÖKTAŞ - Süleyman
Kırıkgüney - Sebahattin GÖKTAŞ - Süleyman
Kırıkgüney - Hüseyin GÖKTAŞ - Niyazi
Kırıkgüney - Niyazi GÖKTAŞ - Teyfik
Kırıkgüney - Musa AY - Ahmet
Kırıkgüney - Mehmet AY - Ahmet
Kırıkgüney - İsa AY - Ahmet
Kırıkgüney - Fadime ÇELİK - Ahmet
Kırıkgüney - Medine BOLAT - Ahmet
Kırıkgüney - Aliye SAYGILI - Ahmet
Kırıkgüney - Hüseyin ÇELİK - Ahmet
Koçak Kasabası - Durmuş ERBAĞI - Ali
Koçak Kasabası - Ömer KÜÇÜK - Osman
Koçak Kasabası - Nihat KÜÇÜK - Osman
Koçak Kasabası - Mustafa KÜÇÜK - İzzet
Koçak Kasabası - 1/4 hisse Fahriye KÜÇÜK - Fahriye - Ahmet
Koçak Kasabası - 1/4 hisse Ahmet KÜÇÜK - Fahriye - Ahmet
Koçak Kasabası - 1/4 hisse Dürdane ÖNDER - Fahriye - Ahmet
Koçak Kasabası - 1/4 hisse Hanife KÜÇÜK - Fahriye - Ahmet
Koçak Kasabası - Halime BULUT - Abidin
Koçak Kasabası - Fadime ÇAKIR - İzzet
Koçak Kasabası - Mehmet KÜÇÜK - İzzet
Koçak Kasabası - Mahsun CENİK - Ömer
Koçak Kasabası - Ruzi CENİK - Hacı
Koçak Kasabası - Kadir DEDE - Mehmet
Koçak Kasabası - Fevzi GEBEŞ - Mustafa
Koçak Kasabası - Yahya GEBEŞ - Mustafa
Koçak Kasabası - Ali ALP - Kadir
Koçak Kasabası - Mehmet ALP - Kadir
Koçak Kasabası - Habibe KÖKLÜ - Osman
Koçak Kasabası - Zübeyir KANAT 4/8 hisse - Ahmet
Koçak Kasabası - Sadiye KANAT 1/8 hisse - Zübeyir
Koçak Kasabası - Feyyaz KANAT 1/8 hisse - Zübeyir
Koçak Kasabası - Mehmet KANAT 1/8 hisse - Zübeyir
Koçak Kasabası - Mukadder KANAT 1/8 hisse - Zübeyir
Koçak Kasabası - Şükrü AYDOĞANOĞLU - Faik
Koçak Kasabası - Kadir BAYRAKTAR - Mehmet
Koçak Kasabası - Nefise GEMİCİ 5/20 hisse - Mehmet
Koçak Kasabası - Veysel GEMİCİ 3/20 hisse - Ahmet
Koçak Kasabası - Necdet GEMİCİ 3/20 hisse - Ahmet
Koçak Kasabası - İsmail GEMİCİ 3/20 hisse - Ahmet
Koçak Kasabası - Emine ÖZTÜRK 3/20 hisse - Ahmet
Koçak Kasabası - Nafiye KONUK 3/20 hisse - Ahmet
Koçak Kasabası - Süleyman KALE - Ömer
Koçak Kasabası - Hasan GEMİCİ - İbrahim
Koçak Kasabası - Ahmet GEMİCİ - İbrahim
Koçak Kasabası - Rabiye KOLCU - İbrahim
Koçak Kasabası - Dudu GÜL - İbrahim
Koçak Kasabası - Muhittin GEMİCİ - İbrahim
Koçak Kasabası - Mehmet KALE - Mehmet
Koçak Kasabası - Ziya KALE - Mehmet
Koçak Kasabası - Ömer KOYUNCU - Süleyman
Koçak Kasabası - Ali KANAT - Ahmet
Koçak Kasabası - Mustafa KANAT - Ahmet
Koçak Kasabası - Ömer BOZAK - Mehmet
Koçak Kasabası - Mahmut BOZAK - Mehmet
Koçak Kasabası - Mustafa ALTINOVA - Mehmet
Koçak Kasabası - Hakkı GÜN - Fevzi
Koçak Kasabası - Ömer SARMA - Mehmet
Koçak Kasabası - Bekir GEMİCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Servet ANAYURT - Durmuş
Koçak Kasabası - Celal EKSELLİ - Şükrü
Koçak Kasabası - Tahsin GÜN - Kadir
Koçak Kasabası - Ali GÜN - Cafer
Koçak Kasabası - Mahsun CENİK - Ömer
Koçak Kasabası - Ahmet APACIK - Bekir
Koçak Kasabası - Erol EKSELLİ - Yahya
Koçak Kasabası - Adil EKSELLİ - Yahya
Koçak Kasabası - Ali EKSELLİ - Yahya
Koçak Kasabası - Celal EKSELLİ - Şükrü
Koçak Kasabası - Ahmet UZUN - Latif
Koçak Kasabası - Şerife GARİP - Latif
Koçak Kasabası - Nuri UZUN - Latif
Koçak Kasabası - Sadi UZUN - Nuri
Koçak Kasabası - İsmail KONUK - Ömer
Koçak Kasabası - İsmail KARA - Hassan
Koçak Kasabası - Vahit KARA - Mehmet
Koçak Kasabası - Ahmet AYAR - Şükrü
Koçak Kasabası - Osman BENLİ - Kadir
Koçak Kasabası - Celal BENLİ - Kadir
Koçak Kasabası - Ramis GÖK 1/3 hisse - Şükrü
Koçak Kasabası - Salim GÖK 2/6 hisse - Ramis
Koçak Kasabası - Osman GÖK 2/6 hisse - Ramis
Koçak Kasabası - İsmail KONUK 1/2 hisse - Ömer
Koçak Kasabası - Rabia TANOBA 1/2 hisse - İsmail
Koçak Kasabası - Osman GÜN - Hayrettin
Koçak Kasabası - Mehmet GEMİCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Sacit GÜN - Mustafa
Koçak Kasabası - Zikri GELİŞ - Mustafa
Koçak Kasabası - Muhuttin GELİŞ - Mustafa
Koçak Kasabası - Hasgül GELİŞ - Mustafa
Koçak Kasabası - Ahmet AYAR - Şükrü
Koçak Kasabası - Faruk KOLCU - Murat
Koçak Kasabası - Muhittin ÖZ - Ahmet
Koçak Kasabası - Murtaza KOLCU - Ahmet
Koçak Kasabası - Yahya EKSELLİ 2/8 hisse - Şükrü
Koçak Kasabası - Ahmet EKSELLİ 3/8 hisse - Yahya
Koçak Kasabası - Halime HAN 3/8 hisse - Yahya
Koçak Kasabası - Muhittin LATİF - Emin
Koçak Kasabası - Nizamettin LATİF - Mustafa
Koçak Kasabası - Mahiye AKKAYA - Mehmet
Koçak Kasabası - Hanife GÜN - Ömer
Koçak Kasabası - Niyazi ÖZTÜRK - Ömer
Koçak Kasabası - Hasgül GELİŞ - Ömer
Koçak Kasabası - Ömer GÖK - Mehmet
Koçak Kasabası - Mehmet SAKA - Cemal
Koçak Kasabası - Selahattin ÖZTÜRK - Ömer
Koçak Kasabası - Adnan ÖZTÜRK - Ömer
Koçak Kasabası - Mehmet GEMİCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Noman HAN - Ömer
Koçak Kasabası - Selami APACIK - Ahmet
Koçak Kasabası - Selahattin APACIK - Ahmet
Koçak Kasabası - Ahmet KILIÇ (Kılınç) - Sadettin
Koçak Kasabası - Hüseyin AÇIK - Ahmet
Koçak Kasabası - Mehmet SAKA - Cemal
Koçak Kasabası - Osman YİĞİT - Ahmet
Koçak Kasabası - Mehmet YİĞİT - Ahmet
Koçak Kasabası - Rubil CENİK - Kadir
Koçak Kasabası - Nebi KOCA - İsmail
Koçak Kasabası - Abdullah GÜN - Kadir
Koçak Kasabası - Bekir LATİF - Osman
Koçak Kasabası - Mustafa ŞAHİN - Osman
Koçak Kasabası - Mahir KALE - Mehmet
Koçak Kasabası - Mahir KALE - Mehmet
Koçak Kasabası - Fazıl ÖZTÜRK - Niyazi
Koçak Kasabası - Mehmet GEMİCİ - Mustafa
Koçak Kasabası - Hasan GÖKTAŞ - Rasim
Koçak Kasabası - Hüseyin GÖKTAŞ - Rasim
Koçak Kasabası - Sezai GÖKTAŞ - Rasim
Koçak Kasabası - Mazhar YILMAZ - Ömer
Koçak Kasabası - Mehmet SAYAR - Ahmet
Koçak Kasabası - Yunus SAYAR - Ahmet
Koçak Kasabası - Veysel SAYAR - Ahmet
Koçak Kasabası - Hamza ATICI - Osman
Koçak Kasabası - Ömer KALE - Ali
Koçak Kasabası - Recep GÜLEÇ - Mustafa
Koçak Kasabası - Osman GÜLEÇ - Mustafa
Koçak Kasabası - Necati GÜLEÇ - Mustafa
Koçak Kasabası - Mustafa UZUN - Ahmet
Koçak Kasabası - Mustafa KÜÇÜK - İzzet
Koçak Kasabası - Hamza ATICI - Osman
Koçak Kasabası - Yusuf TOPLU - İsmail
Koçak Kasabası - Ali SEYİT - Süleyman
Koçak Kasabası - Bekir KARANARLIK - Bektaş
Koçak Kasabası - Mehmet TELLİ - Hasan
Koçak Kasabası - Mustafa OKCU - Nevzat
Koçak Kasabası - Ayşe OKCU - Ahmet
Koçak Kasabası - Kaya OKCU - Ahmet
Koçak Kasabası - Ali MADEN - Ali
Koçak Kasabası - Bekir GÜN - Mustafa
Koçak Kasabası - Ziya ÇAYLAK - Halil
Koçak Kasabası - Zülgayir KARAKAŞ - Mustafa
Koçak Kasabası - Osman AÇIK - Mustafa
Koçak Kasabası - Reşit BOLAT - Süleyman
Koçak Kasabası - Osman AÇIK - Mustafa
Koçak Kasabası - İsmail PELİT - Yusuf
Koçak Kasabası - Şerif SARMA - Hasgül
Koçak Kasabası - Nefise GEMİCİ - Mehmet
Koçak Kasabası - Veysel GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Necdet GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - İsmail GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Emine ÖZTÜRK - Ahmet
Koçak Kasabası - Nafiye KONUK - Ahmet
Koçak Kasabası - Sami LATİF - Nizamettin
Koçak Kasabası - Duran METİN - Mehmet
Koçak Kasabası - Sıddık AYDIN - Mustafa
Koçak Kasabası - Ömer SARICA - Mehmet
Koçak Kasabası - Abdullah GEMİCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Abdullah KÜÇÜK - Mehmet
Koçak Kasabası - Nufer GEMİCİ - Mustafa
Koçak Kasabası - Kadir KANAT - Mehmet
Koçak Kasabası - Mekki SARMA - Ali
Koçak Kasabası - Hakkı KARA - Ali
Koçak Kasabası - Fatih GEMİCİ - Memiş
Koçak Kasabası - Yurdanur GÜN - Memiş
Koçak Kasabası - Tuğrul GEMİCİ - Memiş
Koçak Kasabası - Emsal GEMİCİ - Memiş
Koçak Kasabası - Huriye GEMİCİ - Muhuttin
Koçak Kasabası - Aslı GEMİCİ - Cavit
Koçak Kasabası - Cemil GEMİCİ - Cavit
Koçak Kasabası - Emrah GEMİCİ - Cavit
Koçak Kasabası - Duran SARICA - Ömer
Koçak Kasabası - Rafet SARICA - Ömer
Koçak Kasabası - Hakkı ÇAKIR - Ahmet
Koçak Kasabası - Mustafa ÇAKIR - Ahmet
Koçak Kasabası - Mehmet ÇAKIR - Ahmet
Koçak Kasabası - Servet ANAYURT - Durmuş
Koçak Kasabası - Metin ANAYURT - İsmail
Koçak Kasabası - Ahmet ANAYURT - Durmuş
Koçak Kasabası - Hacı GEBEŞ - Yahya
Koçak Kasabası - Süleyman MADEN - Ali
Koçak Kasabası - Ahmet ARSLANOĞLU - Memet
Koçak Kasabası - Ahmet UZUN - Latif
Koçak Kasabası - Şerife GARİP - Latif
Koçak Kasabası - Nuri UZUN - Latif
Koçak Kasabası - Ali TELLİ - Hüsnü
Koçak Kasabası - Ömer TELLİ - Hüsnü
Koçak Kasabası - Mustafa GÜN - Osman
Koçak Kasabası - Rasim GÖKTAŞ - Hasan
Koçak Kasabası - Mustafa OKCU - Bekir
Koçak Kasabası - Ruzi TEMİZ - Mehmet
Koçak Kasabası - Mustafa OKCU - Bekir
Koçak Kasabası - Suna TELLİ - Arslan
Koçak Kasabası - Hamza GÖK - Turan
Koçak Kasabası - Selime GÖK - Kerim
Koçak Kasabası - Faruk AÇIK - Ahmet
Koçak Kasabası - Celal YILDIZ - Seyit Ahmet
Koçak Kasabası - Mehmet BAYRAKTAR - Ahmet
Koçak Kasabası - Alaettin BAYRAKTAR - Ahmet
Koçak Kasabası - Sami KALE - Mehmet
Koçak Kasabası - Arife KALE - Ziya
Koçak Kasabası - Sami GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Osman GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Sami GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Ayşegül ÖZDEMİR - Mumin
Koçak Kasabası - Mustafa OKCU - Bekir
Koçak Kasabası - Mehmet TELLİ - Hasan
Koçak Kasabası - Süleyman TELLİ - Hasan
Koçak Kasabası - Süleyman TELLİ - Hasan
Koçak Kasabası - Mehmet AYAR - Ali
Koçak Kasabası - Osman BULUT - Ahmet
Koçak Kasabası - Refik LATİF - Mustafa
Koçak Kasabası - Keziban GELİŞ - Ömer
Koçak Kasabası - Hakkı GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Atni NEMLİ - Ali
Koçak Kasabası - Mustafa NEMLİ - Ali
Koçak Kasabası - Naim KALE - Nurettin
Koçak Kasabası - Ali KARA - Hasan
Koçak Kasabası - Mehmet ÇAKIR - Ahmet
Koçak Kasabası - Mesut ÖNDER - Hakkı
Koçak Kasabası - Mehmet ÇAKIR - Ahmet
Koçak Kasabası - Nefise GEMİCİ - Mehmet
Koçak Kasabası - Veysel GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Necdet GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - İsmail GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Emine ÖZTÜRK - Ahmet
Koçak Kasabası - Nafiye KONUK - Ahmet
Koçak Kasabası - Hacı LATİF - Mustafa
Koçak Kasabası - Hasgül KONUK - Sami
Koçak Kasabası - Servet ANAYURT - Durmuş
Koçak Kasabası - Ahmet YİĞİT - Osman
Koçak Kasabası - Sami NARLIK - Abdullah
Koçak Kasabası - Rafet BULUT - Cafer
Koçak Kasabası - Hakkı GARİP - Ali
Koçak Kasabası - Bekir LATİF - Osman
Koçak Kasabası - Emine KANAT - Rahmi
Koçak Kasabası - Meryam KANAT - Rahmi
Koçak Kasabası - Duran KARA - Rahmi
Koçak Kasabası - Saliç KANAT - Rahmi
Koçak Kasabası - Durmuş KARA - Rahmi
Koçak Kasabası - Mehmet AYAR - Ali
Koçak Kasabası - Hüseyin AYNACI - Ahmet
Koçak Kasabası - Ahmet KALE - Reşit
Koçak Kasabası - Ahmet KARA - Hasan
Koçak Kasabası - Nafiye UZUN - Musa
Koçak Kasabası - Ali Mehmet KOLCU - Kadir
Koçak Kasabası - Bekir LATİF - Osman
Koçak Kasabası - Mustafa ÇAKIR - Ahmet
Koçak Kasabası - Gülcihan CENİK - Osman
Koçak Kasabası - Osman GEMİCİ - Ahmet
Koçak Kasabası - Hüseyin BAYRAKTAR - Osman
Koçak Kasabası - Rafet BULUT - Cafer
Koçak Kasabası - Osman ÖZDEMİR - Mehmet
Koçak Kasabası - Yahya GÜL - Mustafa
Koçak Kasabası - Şevki AYAR - Hasgül
Koçak Kasabası - İzzet KÖKLÜ - Yusuf
Koçak Kasabası - Osman ALP - Ahmet
Koçak Kasabası - Hamza ŞEKERCİ - Mustafa
Koçak Kasabası - Hatice BAYRAK - Mustafa
Koçak Kasabası - Asım ŞEKERCİ - Mustafa
Koçak Kasabası - Emine ORAL - Hasan
Koçak Kasabası - Mehtap DAĞ - Hasan
Koçak Kasabası - Fadime TURAN - Mustafa
Koçak Kasabası - Hasan ŞEKERCİ - Mustafa
Koçak Kasabası - Lütfi ŞEKERCİ - Mustafa
Koçak Kasabası - Kevser ŞEKERCİ - Mevlüt
Koçak Kasabası - Harun ŞEKERCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Erol ŞEKERCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Selim ŞEKERCİ - Ömer
Koçak Kasabası - Havva AYKUT - Ömer
Koçak Kasabası - Müzeyyen ŞİMŞEK - Ömer
Koçak Kasabası - İsmail TELLİ - Mehmet
Koçak Kasabası - Efendi TELLİ - Mehmet
Koçak Kasabası - Ali SEYİT - Süleyman
Koçak Kasabası - Sabri MADEN - Ali
Koçak Kasabası - Sadi MADEN - Ali
Koçak Kasabası - İsmail PELİT - Yusuf
Koçak Kasabası - Zikri GÖKÇE - Murtaza
Koçak Kasabası - Osman OKÇU - Kaya
Koçak Kasabası - Seyfi OKÇU - Kaya
Koçak Kasabası - Ahmet OKÇU - Kaya
Kozlu - Salih SÜMER - Mehmet
Kozlu - Zülfiye AR - Tahir
Kozlu - Dursun SÜZER - Tahir
Kozlu - Nafiye SÜZER - Tahir
Kozlu - Adil BARUT - Kerim
Kozlu - Azimet KAPLAN 3/4 hisse - Ahmet
Kozlu - Nazire KAPLAN 1/4 hisse - İsa
Kozlu - Necibe TOYDEMİR - İbrahim
Kozlu - Üzeyir IRK - Rasim
Kozlu - Veysel IRK - Rasim
Kozlu - Fevzi IRK - Rasim
Kozlu - Kaya ORAL - Makbule - Rıza
Kozlu - Ziya ORAL - Makbule - Rıza
Kozlu - Selahattin ORAL - Makbule - Rıza
Kozlu - Murat AÇIKGÖZ - Fadime - Mahmut
Kozlu - Kozlu Tüzel Kişiliği -
Kozlu - Kozlu Tüzel Kişiliği -
Küplüce - Hakkı AYDIN - Ahmet
Ortaköy - Mehmet ŞAHİN - Ahmet
Ortaköy - Halit ŞAHİN - Mehmet
Ortaköy - İbrahim YAĞCI - Abdullah
Ortaköy - Ahmet TEMİZ - Şükrü
Ortaköy - Emine TEMİZ - Ahmet
Ortaköy - Kamil ŞAHİN - Mehmet
Ortaköy - Hanife ÖZTÜRK - Mahmut
Ortaköy - Emine ÖZTÜRK - Halit
Ortaköy - Mehmet ÖZTÜRK - Hasan
Ortaköy - Mehmet BALCI - Şükrü
Ortaköy - Ahmet BALCI - Şükrü
Ortaköy - Mehmet BALCI - Şükrü
Ortaköy - Ahmet TEMİZ - Şükrü
Ortaköy - Aşur BALCI - Ahmet
Ortaköy - Abdullah BALCI - Durmuş
Ortaköy - Memet BALCI - Ahmet
Ortaköy - Dursun YILMAZ - Yusuf
Ortaköy - Mustafa YILMAZ - Hasan
Ortaköy - Dursun YILMAZ - Yusuf
Ortaköy - Mahmut YILMAZ - Hasan
Ortaköy - Hamdi BALCI - Ahmet
Ortaköy - Fikri YILMAZ - Hasan
Ortaköy - Abdullah YILMAZ - Osman
Ortaköy - Mustafa YILMAZ - Hasan
Ortaköy - Abdullah YILMAZ - Osman
Ortaköy - Hasan YILMAZ - Osman
Ortaköy - İzzet COŞKUN - Memet
Ortaköy - Abdullah YILMAZ - Osman
Ortaköy - Abdullah YILMAZ - Osman
Ortaköy - İzzet TEMİZ - Şakir
Ortaköy - Abdullah ARSLAN - Ziya
Ortaköy - Mustafa ARSLAN - Ziya
Ortaköy - Mehmet ARSLAN - Ziya
Ortaköy - Mustafa ARSLAN - Ziya
Ortaköy - Hatice ARSLAN - Rüştü
Ortaköy - Ahmet ARSLAN - Ali
Ortaköy - İzzet ARSLAN - Ali
Ortaköy - Süleyman ŞAHİN - Abdullah
Ortaköy - Mustafa TEMİZ - Yusuf
Ortaköy - Osman TEMİZ - Yusuf
Ortaköy - Ömer TEMİZ - Yusuf
Ortaköy - Şirin TEMİZ - Yusuf
Ortaköy - Ahmet ARSLAN - Ali
Ortaköy - Dursun BAKIR - Ali
Ortaköy - Ahmet ARSLAN - Ali
Ortaköy - İsmail AKSU - Abdullah
Ortaköy - Abdullah TEMİZ - Mustafa
Ortaköy - Ahmet TEMİZ - Ahmet
Ortaköy - İsmail AKSU - Abdullah
Ortaköy - Osman ŞAHİN - Dursun
Ortaköy - Ahmet TEMİZ - Sadık
Ortaköy - Memet TEMİZ - Sadık
Ortaköy - Abdullah TEMİZ - Sadık
Ortaköy - Abdullah YILMAZ - Osman
Ortaköy - Dursun YILMAZ - Yusuf
Ortaköy - Abdullah YILMAZ - Osman
Ortaköy - Osman TEMİZ - Yusuf
Ortaköy - Emine TEMİZ - Ahmet
Ortaköy - Ahmet ŞAHİN - Abdullah
Ortaköy - Mustafa TEMİZ - Ahmet
Ortaköy - Gülsüm YAĞCI - Memet
Ortaköy - Abdullah POLAT - İsmail
Ortaköy - Abdullah TEMİZ - Osman
Sokutaş - Ali ÖZ - Salih
Sokutaş - Mehmet UYSAL - Hüseyin
Sokutaş - Mustafa ŞAHİN - Aşur
Sokutaş - Abdullah TOSUN - Gülağa
Sokutaş - Gülüzar AY - Ali
Sokutaş - Ahmet ŞAHİN - Cuma
Sokutaş - Fevzi ER - Sadık
Sokutaş - İbrahim ER - Sadık
Sokutaş - İbrahim ER - Sadık
Sokutaş - Rıza ER - Hüseyin
Sokutaş - Hacı BAŞ - Hüseyin
Sokutaş - Hasan BAŞ - Hüseyin
Sokutaş - Muharrem BAŞ - Hüseyin
Sokutaş - Hacı BAŞ - Hüseyin
Sokutaş - Mehmet BAŞ - Hüseyin
Sokutaş - Hakkı BAŞ - Hüseyin
Sokutaş - Sebahattin TOSUN - Ali
Sokutaş - Hasan ER - Salih
Sokutaş - Süleyman DAL - Şakir
Sokutaş - Halil SAY - İlyas
Sokutaş - Halil SAY - İlyas
Sokutaş - Salih AY - Bekir
Sokutaş - Mehmet YILMAZ - Bektaş
Sokutaş - Mehmet TOSUN - İlyas
Sokutaş - Muzaffer YILMAZ - Hüseyin
Sokutaş - Kadir YILMAZ - Hüseyin
Sokutaş - Salih YILMAZ - Hüseyin
Sokutaş - Cuma YILMAZ - Hüseyin
Sokutaş - Gülsen YILMAZ - Hüseyin
Sokutaş - Dursun YILMAZ - Ali
Sokutaş - Şükrü ŞAHİN - Ali
Sokutaş - Muharrem ŞAHİN - Ali
Sokutaş - Salih ŞAHİN - Ali
Sokutaş - Salih CAN - Mehmet
Sokutaş - Abdullah TOSUN - Gülağa
Sokutaş - Dursun AY - Bekir
Sokutaş - Sefer TOSUN - Hasan
Sokutaş - İbrahim TOSUN - Hasan
Sokutaş - Hüseyin BAŞ - İsmail
Sokutaş - Fevzi ER - Sadık
Sokutaş - Rıza TOSUN - Hasan
Sokutaş - Sadık SAY - Ali
Sokutaş - Cemal SAY - Ali
Sokutaş - Dursun SAY - Ali
Sokutaş - Bayram TOSUN - Ali
Sokutaş - Ali YAY - Sadık
Sokutaş - Aziz YAY - Sadık
Sokutaş - Salih BAYRAM - Bayram
Sokutaş - Gülağa TOSUN - Bektaş
Sokutaş - Halil ŞAHİN - Cuma
Sokutaş - Muzaffer ER - Sadık
Sokutaş - Gürsel ER - Sadık
Sokutaş - Muzaffer ER - Sadık
Sokutaş - Gürsel ER - Sadık
Şükür - Abdullah ASLAN - Ahmet
Şükür - Mustafa DUMAN - Mehmet
Şükür - Ayşe DUMAN - Abdullah
Şükür - Ali DUMAN - Mehmet
Şükür - Cemal DUMAN - Ahmet
Şükür - Kemal DUMAN - Ahmet
Şükür - Mahir ŞAHİN - Salih
Şükür - Mehmet ŞAHİN - Ali
Şükür - Aziz ŞAHİN - Hacı
Şükür - Aziz ŞAHİN - Hacı
Şükür - Mehmet ŞAHİN - Ali
Şükür - Veysel ŞAHİN - Durmuş
Şükür - Ali Şahin - İsmail
Şükür - Kazım ŞAHİN - Ali
Şükür - Mehmet ŞAHİN - Ali
Şükür - Osman ŞAHİN - Ali
Şükür - Ömer ŞAHİN - Ali
Şükür - Dursun ŞAHİN - Akgül
Şükür - Gümüş ŞAHİN - Kaya
Şükür - Fadime ŞAHİN - Kaya
Şükür - İsmail ŞAHİN - İsmail
Şükür - Mustafa ŞAHİN - İsmail
Şükür - Mustafa ŞAHİN - Durmuş
Şükür - Ali Şahin - Durmuş
Şükür - Mehmet ŞAHİN - Ali
Şükür - Dursun ŞAHİN - Akgül
Tepekışla - Mehmet ERASLAN - Ömer
Tepekışla - Şevket ERASLAN - Ömer
Tepekışla - Rasim ERASLAN - Ömer
Tepekışla - Halil ERASLAN - Ömer
Türk Fındıcak - Muzaffer ARSLAN - Ahmet
Türk Fındıcak - Muzaffer ARSLAN - Ahmet
Türk Fındıcak - Ünal ÇETİN - Mehmet
Türk Fındıcak - Temel ÇETİN - Mehmet
Türk Fındıcak - Kaya YILDIRIM - Aziz
Türk Fındıcak - Kaya YILDIRIM - Aziz
Türk Fındıcak - Kaya YILDIRIM - Aziz
Türk Fındıcak - Sadettin YILDIRIM - Kazım
Türk Fındıcak - Fikri YILDIRIM - Kazım
Türk Fındıcak - Sadettin YILDIRIM - Kazım
Türk Fındıcak - Saffet YILDIRIM - Hasan
Türk Fındıcak - Ahmet YILDIRIM - Hasan
Türk Fındıcak - Mustafa YILDIRIM - Hüseyin
Türk Fındıcak - Celal YILDIRIM - Mustafa
Türk Fındıcak - Saffet YILDIRIM - Hasan
Türk Fındıcak - Ali YILDIRIM - Hasan
Türk Fındıcak - Osman YILDIRIM - Hasan
Yaylalı - Ömer YÜZGEÇ - Hüseyin
Yaylalı - Fatma ÜNAL - Mehmet
Yaylalı - Zeynep SÖNMEZ - Ahmet
Yaylalı - Hacı Hüseyin ÜNAL - Ahmet
Yaylalı - Şerife UÇAR - Ahmet
Yaylalı - Kadir ÜNAL - Ahmet
Yaylalı - Bedir ÜNAL - Ahmet
Yaylalı - Naciye ARSLANTAŞ - Ahmet

Ayrıca bakınız